Simonov príbeh

Simon pomocou inzulínovej pumpy predchádza hypoglykémii už od roku 2004. Získajte viac informácií o tom, ako vyzerá jeho každodenný život s inzulínovou pumpou.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

PREHRAŤ VIDEO

Simonov príbeh

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2004

Odkedy trpím diabetom, najväčším šokom bola moja najhoršia hypoglykémia. Bol som sa na 1 alebo 2 hodiny hodiny korčuľovať a potom som si dal normálnu večeru. Chvíľu nato mi však prišlo veľmi zle a všetko jedlo som vyvrátil. Keďže som si už injekčne podal inzulín, stále pôsobil a hodnota glykémie mi klesla až pod 2,8 mmol/l. Bol som úplne mimo. Našťastie ma kolegovia z nemocnice, kde som vtedy pracoval, odviezli na pohotovosť. To, čo nasledovalo, bolo hrozné, ale nakoniec mi to poslúžilo, pretože po tomto zážitku som na chvíľu vyskúšal inzulínovú pumpu a môj život sa výrazne zlepšil. Teraz nosím inzulínovú pumpu stále a je proste skvelá!

- SIMON

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.