Predchádzanie hypoglykémii

Hypoglykémia môže byť jedným z najväčších problémov ľudí s diabetom 1. typu, a to najmä v noci, kedy sa ťažšie identifikujú nízke hodnoty glykémie. 

Hodnoty môžu klesnúť neočakávane nízko u každého s diabetom 1. typu. Jedným z hlavných cieľov liečby diabetu je bezpečne dosiahnuť cieľové hladiny HbA1c bez toho, aby sa zvýšilo riziko hypoglykémie.   

Prečítajte si skutočné príbehy ľudí s diabetom 1. typu a dozviete sa, ako si našli svoj spôsob na udržanie kontroly a zníženie rizika hypoglykémie. 

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Predchádzanie hypoglykémii

Marco, lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2011

Zo začiatku, keď som sa liečil pomocou MDI, nikdy som nevedel predpovedať, kedy mi hrozí hypoglykémia. Raz, keď som bol v meste, z ničoho nič som spadol na chodník. Dodnes si pamätám, ako sa mi ľudia vyhýbali a obchádzali ma – asi si mysleli, že som opitý. Musel som sa sám dovliecť až domov. Počul som veľa pozitívnych ohlasov na liečbu pomocou pumpy, preto som sa po dlhom období problémov s hypoglykémiou spýtal lekára, či by som to mohol skúsiť. Dnes používam inzulínovú pumpu nepretržite a už som takmer zabudol, čo je to hypoglykémia.

- MARCO

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.