Predchádzanie hypoglykémii

Minimalizovanie rizika hypoglykémie

Neprehliadnite Ako udržiavať nízke hladiny HbA1c a pritom sa vyhnúť riziku hypoglykémie

HbA1c: dôležitý ukazovateľ hodnotenia kompenzácie diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazal za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.

V štúdii DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) sa potvrdilo, že znížením hladín HbA1c, hoci len o 1 %, môže klesnúť riziko vzniku mikrovaskulárnych komplikácií až o 40 %* Hladiny HbA1c je potrebné monitorovať raz za 3 mesiace, pričom cieľom je udržať ich hodnoty nižšie ako 7 % (53 mmol/mol) alebo dosiahnuť hodnoty stanovené vaším lekárom.

Normálne hodnoty glykémie sa pohybujú v rozpätí 4,0 až 7,8 mmol/l, pričom tieto hodnoty sa môžete pokúsiť dosiahnuť prostredníctvom samostatného monitorovania glykémie (SMBG) pomocou osobného glukomera.*

Čo dodať? Vďaka pumpe už neovláda diabetes mňa, ale ja ovládam diabetes.

- TERESA

Mnohí ľudia majú problém udržať si nízke hladiny HbA1c v rozsahu cieľových hodnôt bez toho, aby sa u nich zvýšilo riziko hypoglykémie. Liečba pomocou inzulínovej pumpy umožňuje okamžité úpravy potrebných dávok inzulínu.

Preto je dôležité získať kontrolu nad hodnotami glykémie. Medzi najlepšie spôsoby, ako ju dosiahnuť bez toho, aby ste riskovali hypoglykémiu, patrí:

  • Dávkovanie inzulínu pravidelne a v menších dávkach*
  • Dorovnanie hodnôt glykémie pred cvičením a po ňom
  • Úprava dávok inzulínu podľa obsahu sacharidov v jedlách
  • Úprava dávok inzulínu podľa činností počas dňa
  • Vedieť, kedy a ako upraviť liečbu, na základe monitorovania hodnôt glykémie v priebehu dňa.

Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hladín HbA1c môže byť pomerne namáhavé. Liečba pomocou inzulínovej pumpy umožňuje upraviť dávky inzulínu tak, aby zodpovedali telesným potrebám.

Čo ešte môže osoba s diabetom 1. typu spraviť, aby znížila riziko hypoglykémie?

Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.