Život s pumpou

Diabetes a šport

Pre mnohých ľudí je cvičenie a športovanie dôležitou súčasťou života. Diabetes na tom nemusí nič zmeniť. Naopak, športovanie môže pri liečbe diabetu zohrávať dôležitú úlohu, keďže zlepšuje krvný obeh, znižuje riziko srdcových ochorení a pomáha pri regulácii hmotnosti.
 

Regulácia diabetu počas cvičenia si vyžaduje starostlivý prístup a plánovanie, aby ste nestratili kontrolu.
Neprehliadnite Zistite, akú úlohu zohráva cvičenie pri liečbe diabetu

Lydia, používateľka inzulínovej pumpy

Keď mi diagnostikovali diabetes 1. typu, uvedomila som si, že ak s tým chcem niečo spraviť, nebude to bez námahy. Pokračovala som v športe a stále som členom holandského národného tímu karatistiek. Po dlhom hľadaní som konečne našla rovnováhu medzi diabetom a zvyškom života (šport, práca atď.).

- LYDIA

UDRŽIAVANIE HODNÔT GLYKÉMIE POD KONTROLOU

Pri liečbe diabetu je dôležité zvážiť viacero faktorov vrátane monitorovania hodnôt glykémie, príjmu sacharidov, fyzickej aktivity a potrebných dávok inzulínu, ktoré sú dôležité na získanie kontroly nad hodnotami glykémie a zníženie rizika komplikácií.

Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hladín HbA1c môže byť pomerne namáhavé. Ak však pochopíte, čo vaše telo potrebuje, vrátane účinkov cvičenia, a naučíte sa udržiavať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, môžete diabetes dostať pod kontrolu. 

HbA1c -dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.

Existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty glykémie pri cvičení vrátane intenzity, množstva inzulínu v tele, príjmu sacharidov a telesnej kondície. Tieto faktory by ste mali prediskutovať s vaším lekárom, aby ste zistili, ako bude potrebné upraviť vašu liečbu diabetu.

Takže, ak mám diabetes, ako môžem lepšie regulovať svoje hodnoty glykémie pri cvičení?

'Diabetes, cvičenie a inzulínové pumpy

'Mnohí ľudia s diabetom 1. typu sa pri riešení problémov s kontrolou hodnôt glykémie spoliehajú na inzulínové pumpy, a to najmä pri cvičení.

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku alebo dokonca ho pripevniť na podprsenku.

Inzulínová pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. Vďaka tomu môžete lepšie nastavovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä po jedle, pri cvičení a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu nad hodnotami glykémie.

Pri liečbe pomocou pumpy vám namiesto každodenných injekcií stačí raz za pár dní vymeniť infúznu súpravu. Klinické štúdie* potvrdzujú, že mnohí pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli z intenzifikovaného režimu na inzulínovú pumpu, uvádzajú, že sa im zvýšila kvalita života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší.

Inzulínová pumpa mi umožnila žiť svoj zivot tak, ako chcem.Bežný tréning mám pravidelne každý večer a tak mám naprogramovanú aj moju pumpu. Môžem tak lepšie ovplyvňovať svoju hladiny krvnej glukózy pred aj po tréningu.

- LYDIA

Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele dospelého človeka

AKO INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHA ZÍSKAŤ KONTROLU NAD HODNOTAMI GLYKÉMIE?

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G môžete lepšie regulovať hodnoty glykémie a znížiť riziko hypoglykémie a hyperglykémie vďaka možnosti nastavenia dávok inzulínu. Používatelia inzulínovej pumpy majú tieto výhody:

 • Jednoduchšie dávkovanie
  Výpočet potrebných dávok inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Súčasťou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je zabudovaná funkcia Bolus Wizard®, vďaka ktorej môžete pri nastavovaní dávky dosiahnuť presnejšiu hodnotu tým, že zohľadníte inzulín prítomný v tele, aktuálne hodnoty glykémie, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu.
 • Menej injekcií
  Presné dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu sa podávajú počas dňa prostredníctvom infúznej súpravy, ktorú stačí raz za 2 až 3 dni jednoducho odstrániť a vymeniť.
 • Väčšia flexibilita
  Inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorí alebo si chcete dať niečo dobré potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo a nemusíte sa trápiť s injekciami. Pumpa dokonca ponúka možnosť nastaviť dočasnú bazálnu dávku inzulínu a proporčne ho znížiť, napríklad počas cvičenia.
 • Ďalšie výhody
  Ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela do pumpy hodnoty glykémie, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou funkcie Bolus Wizard. Zároveň tieto údaje ukladá do digitálneho denníka, spoločne s údajmi o dávkach inzulínu.

JE INZULÍNOVÁ PUMPA PRE MŇA TÝM SPRÁVNYM RIEŠENÍM?

Mnohým ľuďom s diabetom 1. typu prináša inzulínová pumpa výhody bez toho, aby si to uvedomovali. Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov,  môžete pomocou inzulínovej pumpy dosiahnuť lepšiu kontrolu:

 • Obavy z dlhodobých komplikácií,
 • Zníženie relatívneho rizika dlhodobých komplikácií,
 • Strach z ihiel,
 • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie,
 • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
 • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt,
 • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
 • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.

Najlepším spôsobom, ako udržať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, je kontrolovať ich pomocou samostatného monitorovania (SMBG) aspoň 4-krát denne a podľa potreby upravovať liečbu. S inzulínovou pumpou MiniMed 640G, ktorá využíva funkciu Bolus Wizard, môžete prepočítavať a upravovať dávky inzulínu a zlepšovať tak kontrolu hodnôt glykémie.

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou možnosťou kontinuálneho monitorovania hladín glukózy (CGM) a terapeutický softvér CareLink™.

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť redukovať vplyvy hypoglykémie*. Ak hladina glukózy klesnú nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hladina glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladín glukózy.


Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.