Život s pumpou

Diabetes a cestovanie

Pre mnohých z nás je cestovanie, či už pre zábavu alebo z pracovných dôvodov, súčasťou života – môže to byť dochádzanie autom do práce alebo ďaleké cesty lietadlom. Cestovanie môže narušiť naše bežné harmonogramy jedla a spánku, čo môže byť pri diabete 1. typu výrazná komplikácia. 

Cestovanie s diabetom 1. typu si vyžaduje dostatočné prípravy a schopnosť rozvrhnúť si zásoby, nemusí to však nikoho odrádzať od cestovania ani ho počas cestovania obmedzovať.

Neprehliadnite Získajte viac informácií o cestovaní s diabetom

Delphine, používateľka inzulínovej pumpy

Mala som 16 rokov, keď mi diagnostikovali diabetes, a strávila som 13 rokov na intenzifikovanom inzulínovom režime. Potom som však súhlasila, že skúsim inzulínovú pumpu v rámci bežeckých pretekov, a zistila som, že regulácia diabetu s pumpou je oveľa jednoduchšia. Jedna z veľkých výhod sa prejavuje pri ceste lietadlom. Pomocou inzulínovej pumpy si nastavím bazálnu dávku tak, aby som zohľadnila časové rozdiely a pred jedlom si podám bolus. Môžem si tak vychutnať cestovanie bez obáv z diabetu a jeho regulácie, čo naozaj oceňujem.

- DELPHINE

UDRŽIAVANIE HODNÔT GLYKÉMIE POD KONTROLOU

Pri liečbe diabetu je dôležité zvážiť viacero faktorov vrátane monitorovania hodnôt glykémie, príjmu sacharidov, fyzických aktivít a potrebných dávok inzulínu, ktoré sú dôležité na získanie kontroly nad hodnotou glykémie a zníženie rizika komplikácií. 

Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hladín HbA1c môže byť pomerne namáhavé. Ak však pochopíte, čo vaše telo potrebuje a naučíte sa udržiavať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, môžete diabetes dostať pod kontrolu. 

HbA1c -dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky. 

Takže, ak mám diabetes, ako môžem lepšie regulovať svoje hodnoty glykémie pri cestovaní?

'Diabetes, cestovanie a inzulínové pumpy

Inzulínová pumpa vám uľahčí prispôsobovanie sa zmenám vo vašich denných činnostiach, ako sú jedlo a spánok na cestách. Oneskorené jedlá, vynechané jedlá a iné druhy potravín na cestách môžu spôsobovať problémy pri liečbe. S inzulínovou pumpou môže byť regulácia jedla a hodnôt glykémie na cestách jednoduchšia a flexibilnejšia. Pomocou inzulínovej pumpy môžete nastaviť bolusy pre jedlá v nezvyčajných časoch, podať viacero malých bolusov pri ľahkých jedlách alebo korekčné bolusy, ak si nie ste istí obsahom sacharidov v nových jedlách. Na použitie inzulínových púmp sa v komerčných dopravných prostriedkoch nevzťahujú žiadne obmedzenia, a preto vás pri voľbe kam a ako cestovať nič neobmedzuje. 

Pri plánovaní cesty si na našej webovej lokalite pozrite, kde nájdete medzinárodné pobočky spoločnosti Medtronic: www.medtronicdiabetes.com/contact/international-locations

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku alebo dokonca ho pripevniť na podprsenku.

Táto pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. Vďaka tomu môžete lepšie nastavovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä po jedle a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu glykémie. 

Klinické štúdie* potvrdzujú, že pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli od injekčného podávania inzulínu viackrát denne na inzulínovú pumpu, uvádzajú, že sa im zvýšila kvalita života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší.

Som presvedčený o tom, že inzulínová pumpa je výnimočný prístroj. Na svoju pumpu sa môžem spoľahnúť a opäť som nadobudol sebadôveru. Môžem opäť šoférovať a užiť si život naplno.

- FRANCESCO

Minimed 640G insulin pump on adult's body

AKO VÁM MÔŽE INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G UĽAHČIŤ KAŽDODENNÝ ŽIVOT

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G môžete lepšie regulovať hodnoty glykémie a znížiť riziko hypoglykémie a hyperglykémie vďaka možnosti nastavenia dávok inzulínu. Používatelia inzulínovej pumpy majú tieto výhody:

 •  Jednoduchšie dávkovanie
   Jednoduchšie dávkovanie: Výpočet potrebných dávok inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Súčasťou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je zabudovaná funkcia Bolus Wizard®, vďaka ktorej môžete pri nastavovaní dávky dosiahnuť presnejšiu hodnotu tým, že zohľadníte inzulín prítomný v tele, aktuálne hodnoty glykémie, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu.
 • Menej injekcií
  Presné dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu sa podávajú počas dňa prostredníctvom infúznej súpravy, ktorú stačí vymeniť raz za 2 až 3 dni. 
 • Väčšia flexibilita
  Inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorí alebo si chcete dať niečo dobré potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo a nemusíte sa trápiť s injekciami.
 • Ďalšie výhody
  Ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela do pumpy hodnoty glykémie, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou počítadla Bolus Wizard. Zároveň tieto údaje ukladá do digitálneho denníka, spoločne s údajmi o dávkach inzulínu.

JE INZULÍNOVÁ PUMPA PRE MŇA TÝM SPRÁVNYM RIEŠENÍM?

Mnohým ľuďom s diabetom 1. typu prináša inzulínová pumpa ako MiniMed 640G výhody bez toho, aby si to uvedomovali. Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, môžete pomocou inzulínovej pumpy dosiahnuť lepšiu kontrolu: 

 • Viac flexibility pri cestovaní,
 • Strach z ihiel,
 • Problémy s reguláciou vysokých a nízkych hladín,
 • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt, 
 • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
 • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
 • Obavy z dlhodobých komplikácií,

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED® 640G 

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou možnosťou kontinuálneho monitorovania hladín glukózy (CGM) a terapeutický softvér CareLink™.

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť redukovať vplyvy hypoglykémie*. Ak hladina glukózy klesnú nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hladina glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladín glukózy.

 


Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.