Život s pumpou

Diabetes a alkohol

Mnohí ľudia aj napriek diabetu žijú zdravým a aktívnym životom. Či už idete von s priateľmi, dáte si niečo dobré alebo si príležitostne vypijete pohárik alkoholu, je dôležité, aby ste k liečbe diabetu pristupovali zodpovedne a proaktívne.

Čo sa týka alkoholu, je dôležité poznať, aké účinky môže mať na hodnoty glykémie, aby ste pri pití vedeli lepšie odhadnúť potrebné dávky sacharidov a inzulínu.

Neprehliadnite Zistite, ako alkohol ovplyvňuje hodnoty glykémie

Aude, používateľka inzulínovej pumpy

Niektoré alkoholické nápoje obsahujú veľa cukru, čo komplikuje udržiavanie prijateľných hodnôt glykémie. Keď som sa liečila na intenzifikovanom inzulínovom režime, musela som si pichať dávku navyše alebo sa vzdať pohárika s priateľmi. Vedľajšie účinky alkoholu tiež môžu zakryť príznaky hypoglykémie. Vďaka inzulínovej pumpe si teraz môžem vychutnať pár pohárikov s priateľmi a pritom nestratiť kontrolu.

- AUDE

Udržiavanie hodnôt glykémie pod kontrolou

Jedlo sa po požití rozkladá na glukózu, ktorú telo potrebuje, aby malo dostatok energie na celodennú aktivitu. Naše telo zároveň potrebuje inzulín, ktorý sa bežne tvorí v pankrease a ktorý pomáha prenášať glukózu z krvi do buniek.

Keď pankreas neprodukuje inzulín, glukóza ostáva v krvi a bunky nezískavajú žiadnu energiu. Vysoké hodnoty glykémie však vedú k ešte akútnejším klinickým prejavom a príznakom diabetu. Pri liečbe diabetu je dôležité zvážiť viacero faktorov vrátane monitorovania hodnôt glykémie, príjmu sacharidov, fyzických aktivít a potrebných dávok inzulínu, ktoré sú dôležité na získanie kontroly nad hodnotami glykémie a zníženie rizika komplikácií.

Alkohol môže ovplyvniť hodnoty glykémie, prípadne zvýšiť riziko hypoglykémie. Je dôležité poznať obsah sacharidov v každom nápoji, ktorý sa môže líšiť podľa typu a kombinácie alkoholu. Tiež je dôležité monitorovať hodnoty glykémie pred požitím alkoholu, počas neho aj po ňom.

Hypoglykémia označuje stav, kedy hodnoty glykémie klesnú pod 3,5 mol/l, aj keď presné číslo sa môže pre jednotlivé osoby líšiť. V prípade miernej hypoglykémie pocíti pacient príznaky a môže predísť jej zhoršeniu tým, že vypije alebo zje niečo s obsahom sacharidov. Pri závažnej hypoglykémii potrebuje pacient pomoc ďalšej osoby a tento stav si môže vyžadovať hospitalizáciu.

Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hladín HbA1c môže byť pomerne namáhavé. Ak však pochopíte, čo vaše telo potrebuje a naučíte sa udržiavať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, môžete diabetes dostať pod kontrolu. 

HbA1c Dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.

Takže, ak mám diabetes 1. typu, ako môžem lepšie regulovať svoje hodnoty glykémie počas pitia alkoholu?

Diabetes, alkohol a inzulínové pumpy

Mnohí ľudia s diabetom 1. typu sa pri riešení problémov s kontrolou hodnôt glykémie spoliehajú na inzulínové pumpy.

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku alebo dokonca ho pripevniť na podprsenku.

Inzulínová pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. Vďaka tomu môžete lepšie upravovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä po jedle a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu nad hodnotami glykémie.

Pri liečbe pomocou pumpy vám namiesto každodenných injekcií stačí raz za pár dní vymeniť infúznu sadu. Klinické štúdie* potvrdzujú, že mnohí pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli z MDI na inzulínovú pumpu, uvádzajú, že sa im zvýšila kvalita života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší.

Kým som nepoužívala pumpu, radšej som nepila vôbec, ako keby som si mala večer pichať ďalšiu injekciu. Odkedy však mám pumpu, už ma nič neobmedzuje.

- AUDE

Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele dospelého človeka

AKO INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHA ZÍSKAŤ KONTROLU NAD HODNOTAMI GLYKÉMIE?

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G môžete lepšie regulovať hodnoty glykémie a znížiť riziko hypoglykémie a hyperglykémie vďaka možnosti nastavenia dávok inzulínu. Používatelia inzulínovej pumpy majú tieto výhody:

 • Jednoduchšie dávkovanie
  Výpočet potrebných dávok inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Súčasťou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je zabudovaná funkcia Bolus Wizard®, vďaka ktorej môžete pri nastavovaní dávky dosiahnuť presnejšiu hodnotu tým, že zohľadníte inzulín prítomný v tele, aktuálne hodnoty glykémie, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu.
 • Menej injekcií
  Presné dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu sa podávajú počas dňa prostredníctvom infúznej sady, ktorú stačí raz za 2 až 3 dni jednoducho odstrániť a vymeniť.
 • Väčšia flexibilita
  Inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorí alebo si chcete dať niečo dobré potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo a nemusíte sa trápiť s injekciami. Pumpa dokonca ponúka možnosť nastaviť dočasnú bazálnu dávku inzulínu a proporčne ju znížiť, napríklad počas cvičenia.
 •  Ďalšie výhody
  Ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela do pumpy hodnoty glykémie, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou funkcie Bolus Wizard. Zároveň tieto údaje ukladá do digitálneho denníka, spoločne s údajmi o dávkach inzulínu.

JE INZULÍNOVÁ PUMPA PRE MŇA TÝM SPRÁVNYM RIEŠENÍM?

Mnohým ľuďom s diabetom 1. typu prináša inzulínová pumpa výhody bez toho, aby si to uvedomovali. Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov,  môžete pomocou inzulínovej pumpy dosiahnuť lepšiu kontrolu:

 • Obavy z dlhodobých komplikácií,
 • Zníženie relatívneho rizika dlhodobých komplikácií,
 • Strach z ihiel,
 • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie, 
 • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
 • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt,
 • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
 • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.

Najlepším spôsobom, ako udržať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, je kontrolovať ich pomocou samostatného monitorovania (SMBG) aspoň 4-krát denne a podľa potreby upravovať liečbu. S inzulínovou pumpou MiniMed 640G, ktorá využíva funkcia Bolus Wizard, môžete prepočítavať a upravovať dávky inzulínu a zlepšovať tak kontrolu hodnôt glykémie.

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED® 640G 

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou možnosťou kontinuálneho monitorovania hladín glukózy (CGM) a terapeutický softvér CareLink™.

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť redukovať vplyvy hypoglykémie*. Ak hladina glukózy klesnú nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hladina glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladín glukózy.


Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.