Zákaznícka podpora

Životný štýl

Inzulínová pumpa je pre pacienta každodenným spoločníkom, a tak sa nevyhne ani občasným nárazom alebo úderom. Jej výrobcovia vykonali v tejto oblasti množstvo testov, odkedy však pumpu vyberiete z obalu a začnete ju každý deň používať, nikto nemôže zaručiť jej stopercentnú odolnosť voči prasknutiu. 

Myslíme si, že ako výrobcovia máme veľmi zodpovedný prístup a naším cieľom je vybudovať u zákazníkov určitú mieru povedomia v súvislosti s každodenným používaním pumpy.

Pravda o vodotesnosti

Môžem sa s inzulínovou pumpou sprchovať, kúpať a plávať?

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ je odolná voči ošpliechaniu vodou, a práve preto ju označujeme za odolnú voči vode a nie za vodotesnú. 

Používateľom inzulínových púmp odporúčame, aby svoje zariadenia úmyselne neponárali do vody. Ak sa chcete zúčastňovať vodných aktivít, môžete inzulínovú pumpu bez problémov odpojiť. Ak pumpu kvôli aktivitám vo vode odpojíte, prijmite potrebné opatrenia, aby ste ju ochránili pred vodou. Inzulínovú pumpu môžete odobrať až na hodinu bez toho, aby ste si počas tohto času museli podávať inzulín. Ak pumpu odoberiete na dlhšie ako jednu hodinu, budete musieť použiť iný spôsob podávania inzulínu, napríklad injekcie s rýchlo pôsobiacim inzulínom, alebo opäť pripojiť pumpu a podať bolusy (viac informácií nájdete v  pokynoch na dočasné odpojenie). Pri opätovnom pripojení skontrolujte hodnoty glykémie.  My odporúčame 2 hod. odpojenie od IP bez náhrady inzulínu.

Kategória vodotesnosti pumpy je IXP7, čo znamená, že vydrží ponorenie do hĺbky 1 meter na 30 minút. 

Znamená to, že MiniMed Veo je odolná voči krátkemu pôsobeniu vody kratšiemu ako 30 min. a v hĺbke do jedného metra.

Ak by sa stalo, že vám do pumpy vnikne voda, vymeníme vám ju počas záručnej doby inzulínovej pumpy. 

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G

Ak je inzulínová pumpa MiniMed® 640G správne poskladaná, vrátane zasunutého zásobníka a hadičiek, je vodotesná (kategória vodotesnosti IPX8) do hĺbky 3,6 metra (12 stôp) počas 24 hodín. 

Pumpa je vodotesná, preto by sa pri postriekaní vodou alebo ponorení do vody nemala poškodiť. Než ju však vystavíte vode, je potrebné dôkladne skontrolovať, či nie je nikde prasknutá, a to najmä vtedy, ak vám spadla, alebo si myslíte, že je poškodená. Ak je pumpa prasknutá, nie je vodotesná. 

Ak máte pocit, že do pumpy sa dostala voda alebo zaznamenáte iné možné poruchy, skontrolujte si hodnotu glykémie a o jej ďalšej regulácii sa poraďte so svojím lekárom.  Obráťte sa na spoločnosť Medtronic so žiadosťou o pomoc. V prípade problémov s príliš vysokými alebo nízkymi hodnotami glykémie alebo prípadnými otázkami o liečbe sa vždy obráťte na svojho lekára.

Vysielač MiniLink

Ak je vysielač MiniLink™ pripojený k senzoru a používa sa, je vodotesný a je možné ho ponárať do vody. Neodporúčame však ponárať vysielač MiniLink do príliš horúcej vody (napríklad horúci kúpeľ). S vysielačom sa môžete ponárať do hĺbky 2,4 metra (8 stôp) až na 30 minút. 

Ak odpojíte vysielač od inzulínovej pumpy alebo ak je od nej príliš vzdialený na dlhšie ako 40 minút (vo vzdialenosti väčšej ako 2 metre alebo 6 stôp), zachovajú sa len údaje z posledných 40 minút. V správe tak vznikne medzera, v ktorej budú chýbať údaje za toto obdobie.

Vysielač Guardian 2 Link

Ak je vysielač Guardian 2 Link pripojený k senzoru a používa sa, je vodotesný a je možné ho ponárať do vody. Neodporúčame ho však ponárať do príliš horúcej vody (napríklad horúci kúpeľ). S vysielačom sa môžete ponárať do hĺbky 8 stôp alebo 2,4 metra až na 30 minút. 
 

KONTROLNÝ ZOZNAM PRI CESTOVANÍ/TIPY A TRIKY

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™

Počas letu môžete inzulínovú pumpu normálne používať. Ak sa chystáte cestovať mimo Európskej únie, overte si kompatibilitu vysokej frekvencie (VF), ktorú využíva vaša pumpa, s existujúcimi nariadeniami cieľovej krajiny. 

Ak používate funkciu priebežného monitorovania glykémie (CGM), podľa medzinárodných noriem a nariadení amerického Federálneho výboru pre komunikácie (FCC) sa nesmú na palube lietadla používať žiadne zariadenia využívajúce vysokú frekvenciu. Preto je potrebné odpojiť vysielač MiniLink™ od senzora glukózy. V tomto prípade nestačí funkciu CGM vypnúť, pretože vysielač MiniLink bude pokračovať vo vysokofrekvenčnom vysielaní, až kým ho neodpojíte od senzora glukózy. Ak potrebujete počas letu skontrolovať svoje hodnoty glykémie, budete musieť meranie vykonať ručne pomocou glukomera. 
 

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G

Počas letu môžete inzulínovú pumpu normálne používať. Ak sa chystáte cestovať mimo Európskej únie, overte si kompatibilitu vysokej frekvencie (VF), ktorú využíva vaša pumpa, s existujúcimi nariadeniami cieľovej krajiny. 

Ak používate funkciu CGM, podľa medzinárodných noriem a nariadení amerického Federálneho výboru pre komunikácie (FCC) sa nesmú na palube lietadla používať žiadne zariadenia využívajúce vysokú frekvenciu. Preto je potrebné odpojiť vysielač GuardianLink od senzora glukózy. V tomto prípade nestačí funkciu CGM vypnúť, pretože vysielač GuardianLink bude pokračovať vo vysokofrekvenčnom vysielaní, až kým ho neodpojíte od senzora glukózy. Ak potrebujete počas letu skontrolovať svoje hodnoty glykémie, budete musieť meranie vykonať ručne pomocou glukomera.

Môže moju inzulínovú pumpu rušiť elektromagnetická interferencia na letiskách alebo interferencia spôsobená počítačmi, mobilnými telefónmi alebo záznamovými zariadeniami?

Snažte sa, aby sa infúzne inzulínové pumpy nedostali do kontaktu so silným magnetickým poľom, aké sa nachádza napr. v okolí prístrojov na testovanie magnetickou rezonanciou. Z rozsiahlych testov vyplýva, že iné magnetické zariadenia, ako napr. detektory kovov na letiskách, vybavenie na elektronickú ochranu tovarov alebo mobilné telefóny fungovanie vašej inzulínovej pumpy neovplyvnia.  

Mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny a iné bezdrôtové vysokofrekvenčné zariadenia môžu rušiť komunikáciu medzi monitorom glukózy alebo vysielačom a inzulínovou pumpou, táto interferencia však nespôsobuje chyby v údajoch ani nepoškodzuje pumpu ani glukomer. Komunikáciu je možné obnoviť tým, že dané zariadenia premiestnite alebo vypnete. 

Pumpa by nemala byť vystavená röntgenovému žiareniu používanému na kontrolu príručnej alebo podanej batožiny alebo skenovanie celého tela. Ak sa chystáte prejsť skenerom celého tela, musíte predtým odpojiť infúznu súpravu a odobrať inzulínovú pumpu a CGM (senzor a vysielač). Aby ste nemuseli všetky tieto zariadenia odstraňovať, skúste požiadať o alternatívny spôsob kontroly bez použitia röntgenových lúčov. Inzulínová pumpa, infúzna súprava, zásobník a systém CGM môžu prísť do styku s detektormi kovov na letiskách a ručnými detektormi používanými pri letiskových kontrolách.

Cestovanie s pumpou

Vďaka pumpe môže byť kontrola glykémie počas cestovania jednoduchšia. Pumpa vám umožní upraviť bolusy podľa jedál v nezvyčajných časoch, nezvyčajne veľkých alebo malých porcií alebo jedál, pri ktorých si chcete dať načas.

Pumpu môžete tiež prispôsobiť zmenám v bežných činnostiach, napríklad neskoršiemu spánku.

Prípravy na cestu a veci, čo si treba vziať so sebou, závisia od toho, kam cestujete a na ako dlho. Požiadavky pri krátkych domácich letoch a dovolenkách v rámci krajiny budú iné ako pri letoch na dlhé vzdialenosti a do iných časových pásiem.

Zvážte, či ste pri cestoavní na nič nezabudli:

 • Náhradné batérie do pumpy
 • Inzulín (vo vhodnej nádobe na skladovanie)
 • Spotrebný materiál pre pumpu
 • Inzulínové perá alebo injekcie
 • Prúžky na zisťovanie ketónov
 • Glukagónová núdzová súprava
 • Vybavenie na testovanie glykémie
 • Sacharidy pre prípad hypoglykémie a zásoby ľahko prenosného jedla, ako sú energetické tyčinky.
   

Čo si ďalej treba uvedomiť:

 • Skontrolujte, či máte dôležité kontaktné údaje na vášho lekára, zdravotníckych diabetologických pracovníkov a poskytovateľov diabetologických služieb v cieľovej krajine.
 • Majte so sebou zdravotnícku identifikačnú kartu, na ktorej je uvedené, že máte diabetes a používate inzulínovú pumpu.
 • Dobrým nápadom je aj vziať si so sebou lieky proti hnačke a žalúdočnej nevoľnosti.
 • Vezmite si so sebou príručku k pumpe a zoznam všetkých jej nastavení.
 • Ak cestujete do zahraničia, je dobré mať napísanú kartičku s užitočnými vetami v jazyku cieľovej krajiny, napr. „Mám diabetes, prosím podajte mi cukor alebo mi dajte niečo na jedenie“.
 • Skontrolujte, či je do vašej cieľovej krajiny možné zobrať všetky spomínané zásoby.


V príručnej batožine počas letu majte vždy so sebou lieky, ľahké jedlo, spotrebný materiál pre pumpu a list od lekára. Tieto položky sú veľmi dôležité, keďže vaša batožina sa môže stratiť alebo môžete mať neplánované meškanie, ktoré let výrazne predĺži. Inzulín v podanej batožine môže byť vystavený extrémnym (často mrazivým) teplotám.

Dobrou radou je zbaliť si vždy dvakrát viac zásob, ako si myslíte, že potrebujete, pre prípad, že by sa vyskytli nejaké komplikácie.

Spotrebný materiál do pumpy môže byť v inej krajine drahší alebo nemusí byť dostupný v každej krajine, preto nezabudnite vopred zavolať na našu miestnu telefonickú podporu a overiť si jeho dostupnosť, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.
 

Časové pásma a viacnásobné bazálne pomery

Pokiaľ ide o úpravu bazálnych pomerov pri zmene časových pásiem, neexistuje žiaden predpísaný postup. Pri plánovaní cesty sa poraďte so svojím diabetológom, prediskutujte s nimi svoj plán cesty a potrebné úpravy. 

Nezabudnite mať vždy so sebou zoznam svojich bazálnych dávok  a iných nastavení pumpy.

Čas cieľovej krajiny môžete na pumpe nastaviť kedykoľvek počas letu – väčšina ľudí to robí po príchode na miesto. Táto zmena času je však veľmi dôležitá, keďže vaše nastavenia bazálnych pomerov dávok počas dňa sú iné ako v noci. Ak nezmeníte nastavenia času, môžete počas dňa dostať priveľa inzulínu a naopak, v noci ho mať príliš málo. To môže byť pomerne nebezpečné.

Po návrate z ciest sa nezabudnite opäť vrátiť k pôvodnému časovému pásmu. 

Bezpečnostné tipy

Počas letov na dlhú vzdialenosť je dobré sa občas postaviť a prejsť a piť veľa vody – predídete tak krvným zrazeninám, ktoré môžu hroziť u ľudí s diabetom.

V dôsledku stresu, zmeny činnosti alebo jedla sa môžu hodnoty glykémie nadmerne zvýšiť alebo klesnúť, preto je dôležité robiť si testy hodnôt glykémie častejšie.

Cestovanie do USA

 • V USA vám na to, aby ste so sebou mohli nosiť injekčné striekačky, nestačí len list lekára s vyjadrením, že ich potrebujete zo zdravotných dôvodov. Aby ste mohli vstúpiť na palubu lietadla s injekčnými striekačkami a inými zariadeniami na podávanie inzulínu, musíte ukázať liekovku s inzulínom označenú odborným lekárskym predtlačeným štítkom, ktorý tento liek jasne identifikuje. Neplatia žiadne výnimky. Ak sa takýto predpis nachádza na vonkajšej strane inzulínovej škatule, treba túto škatuľu vziať tiež so sebou.
 • V USA platí čas registrácie 2 hodiny pred odletom aj pre domáce lety, aby ste mali dostatok času prejsť všetkými bezpečnostnými kontrolami.
 • V USA musíte bezpečnostných pracovníkov informovať o tom, že máte diabetes, používate pumpu a máte so sebou potrebné zásoby.

Môžu prístroje MRI alebo röntgenové prístroje poškodiť systém?

Pri teste MRI sa využívajú extrémne silné magnetické polia a vysokofrekvenčné vlny, pomocou ktorých sa vytvára obraz orgánov a štruktúr vo vnútri tela. Tieto silné magnetické polia môžu pumpu poškodiť a dokonca ju vytiahnuť z tela von. Infúzne súpravy s kanylou (bez obsahu kovov) vrátane modelov Mio, Sof-set, Quick-set a Silhouette môžu bez problémov ostať zavedené na tele.
 
Pred absolvovaním MRI, röntgenového vyšetrenia, skenovania CT, diatermie alebo vystavením sa inému typu žiarenia je pred vstupom do miestnosti, kde sa má tento proces odohrať, potrebné dočasne odpojiť pumpu, vysielač aj senzor glukózy.


Ak máte otázky týkajúce sa konkrétneho vyšetrenia a toho, ako môže ovplyvniť vašu pumpu, obráťte sa na našu miestnu telefonickú podporu.

LIEČBA V ČASE CHOROBY

Keď ste chorý

 
Keď ste chorý, liečba diabetu je ťažká, ale nevyhnutná. Ak sa cítite príliš zle na to, aby ste pozorne sledovali stav diabetu, poproste o pomoc priateľa alebo člena rodiny. Ak vám nemá kto pomôcť, obráťte sa na svojho diabetológa. 
Pri liečbe diabetu počas choroby alebo infekcie je potrebné vykonávať časté testy glykémie a ketónov v moči. Choroba alebo infekcia spôsobujú telu dodatočnú záťaž, v dôsledku ktorej často stúpajú hodnoty glykémie. Vďaka inzulínovej pumpe môžete pohotovo a jednoducho upravovať dávkovanie a reagovať na tieto vplyvy choroby alebo infekcie. Aj keď nie ste schopný jesť, stále potrebujete inzulín. V závislosti od výsledkov testu glykémie môže bazálny inzulín pokryť vaše potreby alebo môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie inzulínu pomocou častých korekčných bolusov, zvýšenia bazálneho pomeru alebo oboch naraz.
Postup v čase choroby  
 
 • Glykémie a prítomnosť ketónov v moči kontrolujte každé 2 hodiny, 24 hodín denne.
 • Vždy, keď idete na toaletu, skontrolujte ketóny v moči.
 • Veďte si podrobnejšie záznamy o hodnotách glykémie, ketónoch, liekoch, teplote a všetkých ostatných príznakoch.
 • Vždy, keď vaša hodnota glykémie dosiahne hodnotu 14 mmol/l  alebo vyššiu alebo keď je prítomnosť ketónov v moči stredná alebo vysoká, podajte si extra dávku inzulínu.
 • Pamätajte, že v prípade prítomnosti ketónov v moči je potrebné podať extra dávku inzulínu a zvýšiť príjem tekutín, a to aj vtedy, ak sú vaše hodnoty glykémie v rozsahu cieľových hodnôt.

Ak zvraciate, je potrebné zavolať vášmu diabetológovi, obvodnému lekárovi alebo poskytovateľovi vzdelávania v oblasti diabetu a poradiť sa s ním o správnom podávaní tekutín a inzulínu.

Zásoby pre prípad choroby

Je potrebné, aby ste doma vždy mali nasledujúce zásoby a nosili ich so sebou aj na cesty:-

 • Tekutiny s obsahom cukru (limonáda, kola a pod., cukríky, želé atď.), ktorými nahradíte tuhú stravu -
 • Tekutiny bez cukru (diétne nápoje, bujón, kurací vývar), ktorými nahradíte stratené tekutiny-
 • Teplomer -
 • Lieky na zvýšenú teplotu, kašeľ, upchatý nos, žalúdočnú nevoľnosť a vracanie-
 • Zásoby pásikov na meranie hodnôt glykémie a ketónov -
 • Glukagónovú núdzovú súpravu pre prípad závažnej hypoglykémie.

Pokyny na dočasné odpojenie

Či už sa chystáte stráviť deň na pláži alebo si proste chcete oddýchnuť od pumpy, dočasný návrat k injekčnému dávkovaniu inzulínu môže byť jednoduchší, ak ho vopred naplánujete. Nižšie uvedené pokyny pomôžu vám aj vášmu lekárovi pri vytvorení takéhoto plánu.

Poznámka: V týchto pokynoch sa predpokladá, že aj naďalej používate inzulín z pumpy (zväčša rýchlo pôsobiaci inzulín Humalogc; alebo NovoRapid®), ale podávate si ho injekčne,podľa pokynov lekára.

V prípade otázok o liečbe počas nepoužívania inzulínovej pumpy sa obráťte na svojho lekára. V prípade otázok týkajúcich sa používania funkcií inzulínovej pumpy od spoločnosti Medtronic Diabetes sa obráťte na spoločnosť Medtronic Diabetes.

Humalog je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eli Lilly and Company.
NovoRapid je registrovaná ochranná známka spoločnosti Novo Nordisk A/S. 

Do 1 hodiny

 • Kontrola: Pred odpojením skontrolujte hodnotu glykémie.
 • Bazálny inzulín: Nepotrebujete žiadne injekcie.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a uhľohydrátov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak sú hodnoty glykémie >13 mmol/l , skontrolujte ketóny.

Do 4 hodín

 • Kontrola: Sledujte hodnoty glykémie pred odpojením, pred každým jedlom a medzi 3. a 4. hodinou.
 • Bazálny inzulín: Injekčne si nadávkujte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a sacharidov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak sú hodnoty glykémie vyššie ako 13 mmol/l , skontrolujte ketóny.

Počas noci

 • Kontrola: Monitorujte hodnoty glykémie pred spaním a nastavte si budík tak, aby ste každé 3 až 4 hodiny mohli vykonať kontrolu.
 • Bazálny inzulín: Každé 4 hodiny si injekčne podajte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a uhľohydrátov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak je hodnota glykémie vyššia ako 13 mmol/l , skontrolujte ketóny.
   

Do 24 hodín (alebo dlhšie)

 • Kontrola: Skontrolujte hodnotu glykémie pred jedlom, po každých 3 až 4 hodinách a pred spaním.
 • Bazálny inzulín: Každé 4 hodiny si injekčne podajte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a uhľohydrátov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak je hodnota glykémie vyššia ako 13 mmol/l , skontrolujte ketóny.

Viac ako 1 deň

 • Kontrola: Na dosiahnutie optimálnej kontroly sa odporúča časté monitorovanie hodnôt glykémie.
 • Bazálny inzulín: Váš lekár vám môže pomôcť tým, že vám namiesto rýchlo pôsobiaceho inzulínu predpíše dlho pôsobiaci inzulín.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a sacharidov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak sú hodnoty glykémie vyššie ako 13 mmol/l (234 mg/dl), skontrolujte ketóny.
   

PRECHOD NA LETNÝ ČAS

Naprogramujte pumpu na prechod na letný čas

Pripomenutie prechodu na letný čas

Pri prechode na letný čas sa nastavenia na pumpe nemenia automaticky, preto bude potrebné zmeniť čas ručne. Zmena času je naozaj jednoduchá. 

Stačí kliknúť nižšie na váš model zariadenia a zobrazia sa vám podrobné pokyny.

Na prehliadanie alebo tlač týchto dokumentov potrebujete program Adobe Reader. 
Nezabudnite čas na pumpe synchronizovať s počítačom, aby sa zhodovali údaje o čase a dátume pri načítaní údajov z pumpy pomocou softvéru CareLink® Personal alebo SolutionsTM od spoločnosti Medtronic. Informácie o tom, ako nastaviť čas v počítači so systémom Windows, nájdete na lokalite www.microsoft.com.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.