Zákaznícka podpora

Užitočné zdroje o diabete

Ak chcete získať ďalšie informácie o produktoch súvisiacich s liečbou pomocou pumpy, kliknutím na obrázok nižšie si môžete pozrieť, prevziať alebo vytlačiť príslušný leták.

Predstavujeme sytéme MiniMed® 640G

Základy obsluhy pre systém MiniMed 640G

Základné zásady liečby diabetu pomocou inzulínovej pumpy MiniMed® 640G.

Technológia SmartGuard™ inzulínovej pumpy MiniMed 640G

Predstavujeme inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™ systém

Začíname

Základné aspekty liečby diabetu inzulínovou pumpou MiniMed® Veo™.

 

Prispôsobte si svoju inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™

Prispôsobte si ju

Vzorka nálepky na inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™.

Bazálne a bolusové dávky

Väčšia sloboda

 

Priebežné monitorovanie glykémie

Zlepšenie kontroly

Krok za krokom sa oboznámte s kontinuálnym monitorovaním glukózy (CGM) a funkciou zastavenie pri nízkej hladine.

Zavádzanie senzora Enlite® novej generácie

Začnite s priebežným monitorovaním glukózy

Infúzna súprava a zásobník

Spojenie

Popis ponúkaných zásobníkov a infúznych setov.

MiniMed® Quick-set®

MiniMed® Silhouette®

MiniMed® Sure-T®

Mio Infusion set

CareLink™

Kompletné spojenie

Terapeutický software, ktorý je určený pre vás a pre vášho ošetrujúceho lekára.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.