Zákaznícka podpora

Starostlivosť o miesto zavedenia infúzie

Striedanie miest

Miesta zavedenia infúzie alebo senzora je potrebné pri každej výmene infúznej súpravy alebo senzora glukózy striedať. Vďaka tomu ostane pokožka zdravá a môže sa úplne zahojiť, kým dané miesto opäť použijete.

Výmena každé 2 až 3 dni

Výmena súpravy

Aby ste predišli infekciám, vymieňajte infúznu súpravu každé 2 až 3 dni.1.*
Výmena zásobníka Zásobník vymieňajte podľa pokynov výrobcu.

TIP: Zásobník naplňte len inzulínom potrebným na 3 dni alebo podľa pokynov lekára.
Striedanie miest aplikácie Pri každej výmene infúznej súpravy a zásobníka striedajte miesto zavedenia.

Majte na pamäti, že ak podávate inzulín stále na tom istom mieste, po čase sa zníži účinnosť regulácie glukózy.
Skontrolujte hodnotu glykémie 2 až 3 hodiny po výmene infúznej súpravy skontrolujte hodnotu glykémie. Jedine týmto spôsobom zistíte, či je infúzna súprava správne zavedená a či vaše telo dostáva inzulín.

 

ODKAZY

 • * Thethi TK, Rao A, Kawji H, et al. Consequences of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneus insulin infusion. Journal of Diabetes and Its Complications. March 2010 (Vol. 24, Issue 2, s. 73-78).

 

Výber najlepšieho miesta na zavedenie infúznej súpravy

Nižšie uvedená schéma znázorňuje časti tela (označené sivou farbou) najvhodnejšie na zavedenie infúznej súpravy. Miesta, ktoré sú najvhodnejšie pre vás, by ste mali identifikovať s pomocou svojho lekára.

miesta zavedenia infúznej súpravy resp. kanyly

Pokyny týkajúce sa miesta zavedenia infúznej súpravy

Infúznu súpravu nezavádzajte:

 • Vo vzdialenosti do 5 cm od pupka,
 • Na miesta, kde sa telo prirodzene často ohýba,
 • Na miesta, kde môže pri kontakte s oblečením spôsobiť podráždenie (napr. v oblasti pása),
 • Na miesta s jazvami, zhrubnutou kožou alebo striami.

Infúzna súprava by sa mala nachádzať aspoň:

 • 5,0 cm od miesta zavedenia senzora,
 • 5,0 cm od pupka,
 • 7,5 cm od predchádzajúceho miesta zavedenia.

Pokyny pre striedanie miest

Pozrite si obrázky nižšie, ktoré vám môžu pomôcť striedať miesta organizovaným spôsobom. Najlepšie je používať oba spôsoby a striedať ich.

Striedanie v tvare hodín

striedanie miest zavedenia inzfúznej súpravy v tvare hodín

Striedanie v tvare písmen M a W

striedanie miest zavedenia infúzenj súpravy v tvare písmen M a W

Spôsoby pripevnenia páskou – všeobecné návrhy pre infúzne súpravy a senzory

 • Miesto pripevnenia zbavte chĺpkov.
 • Pokúste sa odstrániť odumreté bunky z pokožky pomocou pílingu, kefky alebo špongie s mydlom, potom miesto opláchnite vodou a pretrite alkoholovou handričkou.
 • Pred použitím handričky na čistenie pokožky alebo pásky pokožku pevne napnite.
 • Po nalepení pásky prejdite prstami po jej okrajoch, aby dobre priľnuli k pokožke.
 • Infúznu súpravu ani senzor neumiestňujte do oblasti pása, kde môže dochádzať k treniu a páska sa môže uvoľniť.
 • Na miestach, kde chcete umiestniť pásku, nenanášajte žiadne roztoky, pretože tým znížite priľnavosť pásky.

Infúzne súpravy

Základný spôsob

 1. Pokúste sa výmenu naplánovať po sprchovaní tak, aby ste mohli plánované miesto poriadne očistiť. Pred sprchou odstráňte starú infúznu súpravu. Ak po odstránení infúznej súpravy ostáva pokožka lepkavá, odstráňte zvyšky lepidla prípravkom na odstraňovanie lepidla. V sprche toto miesto umyte mydlom.
 2. Ak infúznu súpravu alebo senzor nemeníte po sprche, nezabudnite si mydlom a vodou umyť ruky aj plánované miesto zavedenia.
 3. Pokožku dezinfikujte pomocou izopropylalkoholu alebo alkoholového obrúska.
 4. Pred aplikáciou infúznej súpravy alebo lepidla nechajte pokožku poriadne uschnúť.
 5. Použite handričku na čistenie pokožky na rozsiahlu plochu v okolí miesta zavedenia tak, aby sa začala lepiť. 
 6. Snažte sa čo najmenej sa dotýkať lepiacej časti na infúznej súprave, aby ste ju neznečistili mastnotou z pokožky.
 7. Zaveďte infúznu súpravu pomocou postupov a techník, ktoré vám ukázal váš lekár alebo školiteľ alebo si pozrite pomocné video pre infúznu súpravu..
 8. V dňoch, kedy viete, že budete mimoriadne aktívni, budete sa nadmerne potiť alebo plávať, pridajte na miesto zavádzania ďalšiu vrstvu lepiacej pásky.
 9. Dodatočnú lepiacu pásku môžete použiť aj na okrajoch, aby ste predišli jej odlupovaniu a nadvihovaniu celej infúznej súpravy.
 10. Pravidelne kontrolujte, či hadička nie je príliš napnutá a nepôsobí tak zbytočný tlak na lepiacu pásku.
 11. Ak máte problém s prilepením pásky, skúste vybrať iné miesto.

Sendvičový spôsob

Dôležité

Info Sendvičový spôsob sa dá použiť len pre infúzne súpravy. Sendvičový spôsob nepoužívajte pre senzory, pretože ich elektróda je citlivá a pri zavádzaní cez iné prekážky ako cez suchú pokožku ošetrenú alkoholom by sa mohla poškodiť.
 1. Pripravte pokožku a nechajte ju uschnúť.
 2. Priesvitnú náplasť aplikujte priamo na pokožku.
 3. Zaveďte  infúznu súpravu cez túto priesvitnú náplasť (postupujte podľa pokynov na zavádzanie infúznych súprav). Lepiaca časť na infúznej súprave nebude pripevnená priamo na pokožke, ale na priesvitnej náplasti.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.