Zákaznícka podpora

Dôležité bezpečnostné informácie

Snahou spoločnosti Medtronic je neustále sledovať a zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť našich produktov a služieb. Pomocou monitorovacieho systému sme sa dozvedeli o niektorých možných problémoch, o ktorých by sme vás radi informovali a zároveň vám poskytli odporúčania týkajúce sa použitia pumpy.

Čas grafu senzora ((len Paradigm® Veo™)

Čas grafu senzora

Bezpečnostné informácie pre čas grafu senzora pre pumpy Paradigm VEO (len modely MMT-554 a MMT-754) pri použití senzora a spustenej funkcii pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej hladine glukózy nameranej senzorom.

Inzulínová pumpa Paradigm Veo vám umožňuje nastaviť počet minút, po uplynutí ktorých sa po zobrazení grafu senzora znovu zobrazí hlavná obrazovka. 

Výrobcom prednastavené hodnoty pre čas grafu senzora sú 2 minúty. Nastavenie času grafu senzora na hodnotu NENI, môže zabrániť automatickej obnove dávkovania bazálneho inzulínu 2 hodiny po udalosti, ktorá viedla k pozastaveniu dávok, čo môže viesť k zvýšeniu hodnôt glykémie.

[Takáto situácia nastane iba ak si na obrazovke zobrazíte graf senzora pri nízkej hladine glukózy senzora, ktorá vedie k pozastaveniu dávkovania inzulínu, necháte túto obrazovku zobrazenú a nastavíte čas grafu senzora na hodnotu „NENI“.]

V takom prípade vydá pumpa 3 zvukové signály a opakuje ich každých 15 minút, aby vám pripomenula, že dávkovanie inzulínu je prerušené. Kým je na obrazovke zobrazený graf senzora, dávkovanie bazálneho inzulínu sa neobnoví, ale všetky ostatné alarmy budú fungovať normálne.  

Odporúčania pre čas grafu senzora:

 • Nemeňte nastavenie času grafu senzora na hodnotu NENI.
 •  Ak používate funkciu prerušenia dodávok inzulínu pri nízkej glykémii a čas grafu senzora ste nastavili na hodnotu NENI, zrušte túto zmenu nastavenia podľa nasledujúcich pokynov:
  1. Prejdite do ponuky senzora.
  2. Vyberte položku Úprava nastavení a potvrďte ju stlačením tlačidla ACT.
  3. Vyberte položku Čas grafu senzora a potvrďte stlačením tlačidla ACT.
  4. Vyberte hodnotu 2 minúty, 4 minúty alebo 6 minút (nevyberte hodnotu NENI) a potvrďte ju stlačením tlačidla ACT.

Kde môžem zistiť, aký mám model pumpy?

Model inzulínovej pumpy môžete odčítať zo stavovej obrazovky alebo ho nájdete na zadnej strane pumpy. 

Graf senzora

Čo znamená funkcia Čas grafu senzora?

Táto funkcia vám umožní zvoliť, ako dlho zostane po stlačení tlačidla na obrazovke zobrazený graf senzora. Inzulínová pumpa Paradigm Veo sa z výroby dodáva s predvolenou hodnotou 2 minúty. Z ponuky môžete vybrať nastavenia 2 minúty, 4 minúty alebo 6 minút, prípadne hodnotu NENI 

Prečo existuje možnosť nastaviť na pumpe čas grafu senzora na hodnotu NENI?

Táto možnosť je určená pre ľudí, ktorí  nechcú, aby sa na obrazovke stále zobrazoval graf senzora. Toto nastavenie však môže ovplyvniť funkciu pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii, preto ho neodporúčame.

Dostanem výstražné upozornenie o tom, že sa po 2 hodinách neobnovilo dávkovanie bazálneho inzulínu?

Neexistuje alarm, ktorý by vás upozornil, že 2-hodinová lehota uplynula. Keď však pumpa prestane dávkovať inzulín, každých 15 minút 3 krát zapípa, aby vám to pripomenula. Počas zobrazovania grafu senzora budú fungovať všetky alarmy aj výstrahy pumpy aj senzora.

Čo môžem spraviť, aby som tomuto problému predišiel/-šla?

Tento problém sa neobjaví, ak pri používaní funkcie pozastavenie dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii (na pumpe Paradigm Veo) nenastavíte čas grafu senzora na hodnotu NENI.

Ak nie ste si istí nastavením času grafu senzora:

 1. Prejdite do hlavnej ponuky
 2. Vyberte ponuku senzora
 3. Vyberte položku Úprava nastavení a potvrďte ju stlačením tlačidla ACT
 4. Vyberte položku Čas grafu senzora a potvrďte ju stlačením tlačidla ACT
 5. Vyberte hodnotu 2 minúty, 4 minúty alebo 6 minút (nevyberte hodnotu NENI) a potvrďte ju stlačením tlačidla ACT

UVOĽNENÝ PODPORNÝ KRYT MOTORČEKA

Bezpečnostné informácie týkajúce sa uvoľneného podporného krytu motorčeka pre všetky pumpy Paradigm

Táto pumpa je navrhnutá tak, aby dokázala zniesť príležitostné kvapky vody a nárazy – pri takýchto udalostiach sa však odporúča skontrolovať, či pumpa nie je prasknutá alebo poškodená. Dozvedeli sme sa, že niektorí používatelia mali problémy s podporným krytom motorčeka pumpy (pozrite obrázok nižšie) a chceli by sme proaktívne informovať našich zákazníkov, ako sa takýmto problémom vyhnúť. Podporný kryt zaisťuje polohu motorčeka pumpy a umožňuje piestu motora zatláčať na zásobník a tak dávkovať inzulín.

V ojedinelých prípadoch môže kryt v dolnej časti vyčnievať z inzulínovej pumpy. Tento stav môže nastať pri poškodení inzulínovej pumpy pri náraze o tvrdý povrch (napríklad pri páde). Pri zatlačení na uvoľnený podporný kryt motorčeka môže dôjsť k neúmyselnému podaniu ďalšej dávky inzulínu.

Odporúčania

 • Pumpu pravidelne kontrolujte, najmä po otrase alebo páde na tvrdý povrch
 • Ak podporný kryt motorčeka vyčnieva, ako vidno na fotografii vyššie, túto časť inzulínovej pumpy nezatláčajte, ale prestaňte inzulínovú pumpu používať.

 

Ako zistím, či sa mi podporný kryt motorčeka neuvoľnil alebo nevyčnieva?

Podporný kryt motorčeka sa niektorým klientom v dôsledku nárazu na tvrdý povrch uvoľnil, prípadne, čo je skôr zriedkavosťou, môže naboku vyčnievať z inzulínovej pumpy. Uvoľnený podporný kryt motorčeka väčšinou pri ručnom plnení hadičky vyvolá výstrahu A33 alebo Chyba motorku. 

Riziko je síce nízke, ale prosíme vás, aby ste si na svojej inzulínovej pumpe skontrolovali podporný kryt motorčeka. 

Ako ho nájdete::

 •  Inzulínovú pumpu obráťte obrazovkou smerom k sebe (otvor na zásobníku a hadička by mali byť vľavo dole).
 • Podporný kryt motorčeka má kruhový tvar a nájdete ho v pravej dolnej časti pumpy pod vyčnievajúcim štítkom s označením Medtronic MiniMed, ktorý súčasne plní aj funkciu nárazníka. DÔLEŽITÉ: TÚTO ČASŤ INZULÍNOVEJ PUMPY NEZATLÁČAJTE. 
 • Na fotografii je vyobrazená normálna inzulínová pumpa a inzulínová pumpa s uvoľneným krytom motorčeka.
 • Pozrite sa na podporný kryt motorčeka:
  • Ak JE zatlačený: Podporný kryt motorčeka je v poriadku, inzulínovú pumpu môžete naďalej používať. 
  • Ak NIE JE zatlačený: Inzulínovú pumpu prestaňte používať. Diabetes budete musieť regulovať injekčným podávaním inzulínu podľa náhradného plánu, ktorý vám dal váš lekár, a musíte sa obrátiť na našu telefonickú podporu.
   Uvoľnený podporný kryt motorčeka. Kryt vyčnievaNormálny podporný kryt motorčeka. Kryt je mierne zatlačený.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo znamená uvoľnený podporný kryt motorčeka?

Podporný kryt zaisťuje polohu motorčeka inzulínovej pumpy a umožňuje piestu motora zatláčať na zásobník a tak dávkovať inzulín.

Čo sa mi môže stať, keď mám na pumpe uvoľnený kryt?

Ak je podporný kryt motorčeka uvoľnený, tlak naň by mohol spôsobiť neúmyselné podanie dávky inzulínu. Podporný kryt motorčeka by mal byť vždy mierne zatlačený (tak, ako to vidno na obrázku). Môže sa však stať, i keď ojedinele, že podporný kryt motorčeka bude v dôsledku nárazu na tvrdý povrch naboku vyčnievať z inzulínovej pumpy.

Ak si všimnete, že sa kryt uvoľnil alebo vyčnieva, prestaňte inzulínovú pumpu používať a obráťte sa na našu telefonickú podporu. AK PODPORNÝ KRYT MOTORČEKA VYČNIEVA, NEZATLÁČAJTE HO. 

Ktorých inzulínových púmp sa to týka? Kde môžem zistiť, aký mám model pumpy?

Môže sa to týkať všetkých inzulínových púmp Paradigm. Model inzulínovej pumpy môžete odčítať zo stavovej obrazovky alebo zo štítka na zadnej strane pumpy. 

Čo mám spraviť, ak mi inzulínová pumpa spadne alebo ak mám malé dieťa liečené pomocou inzulínovej pumpy a pumpa mu neustále padá. Mal/-a by som mať obavy?

Keďže bezpečnosť vášho dieťaťa a kvalita produktu sú pre nás nesmierne dôležité, vaša inzulínová pumpa Medtronic je vyrobená tak, aby spĺňala medzinárodnú normu a požiadavky na odolnosť pri náraze a páde. 
Ak bude pumpa vášmu dieťaťu často padať, musíte pravidelne vykonávať nasledujúci štandardný postup odporúčaný pri páde inzulínovej pumpy:

Pri kontrole poškodenia v súvislosti s uvoľneným podporným krytom motorčeka postupujte takto:

Štandardný postup pri páde inzulínovej pumpy
Snažte sa chrániť pumpu pred pádom.

 1. Skontrolujte, či sú všetky hadičky správne nasadené.
 2. Skontrolujte obrazovku LCD a puzdro pumpy, či nie sú prasknuté alebo poškodené.
 3. Skontrolujte infúznu súpravu vrátane konektora a hadičiek, či nie sú prasknuté alebo poškodené.
 4. Skontrolujte obrazovku stavu, bazálne podiely a iné nastavenia pumpy.
 5. V PONUKE SLUŽBY spustite proces samotestovania.
 6. Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

POŠKODENIE VODOU

Bezpečnostné informácie pre poškodenie vodou pre všetky pumpy Paradigm® VeoTM

Podľa informácií v používateľskej príručke môže v prípade všetkých púmp Paradigm Veo styk s vodou vyvolať alarm, poškodiť elektroniku vnútri pumpy alebo spôsobiť, že na inzulínovej pumpe prestanú fungovať tlačidlá. Nižšie nájdete kópiu zodpovedajúcej časti príručky, ktorú je potrebné si dôkladne prečítať.

Vyrába spoločnosť Medtronic vodotesné inzulínové pumpy?

Naše inzulínové pumpy Paradigm Veo patria do kategórie IPX7, takže náhodné ponorenie alebo ostriekanie im zvyčajne neublíži, ale nemali by sa dlhodobo namáčať do vody. Znamená to, že inzulínová pumpa spĺňa normu, podľa ktorej vydrží ponorenie do hĺbky 1 metra (približne 3 stopy) na 30 minút. 
 
Ak je inzulínová pumpa MiniMed®; 640G správne poskladaná, vrátane zasunutého zásobníka a hadičiek, je vodotesná (kategória vodotesnosti IPX8) pri hĺbke do 3,6 metra (12 stôp) počas 24 hodín. 

Nechtiac som vylial/-a na pumpu alebo do nej inzulín. Poškodí sa tým pumpa?

Inzulínová pumpa je skonštruovaná tak, aby odolala náhodnému kontaktu s tekutinami, a teda aj inzulínu a vode. Ak prišla pumpa do styku s inzulínom, postupujte rovnako, ako keby bola v náhodnom kontakte s vodou: 

 1. Jemnými dotykmi vysušte vonkajší obal.
 2. Otvorte priečinok so zásobníkom a skontrolujte, či sa doň nedostala voda. Ak je mokrý, dôkladne ho vysušte najneskôr 10 minút po tom, čo prišiel do styku s vodou. Pri styku s tekutinami, vrátane vody a inzulínu, môže mechanizmus skorodovať.
 3. Zásobník dôkladne vysušte – NEVKLADAJTE vlhký zásobník do inzulínovej pumpy.
 4. Inzulínovú pumpu nesušte horúcim vzduchom. Mohli by ste poškodiť vnútornú elektroniku.
 5. Skontrolujte priečinok s batériou a batériu – ak sú mokré, pred použitím inzulínovej pumpy ich nechajte dôkladne vyschnúť.
 6. V ponuke Služby vyberte samotestovanie.

Pri nedávnej búrke (alebo inokedy) sa mi inzulínová pumpa Paradigm® Veo zamočila, mal/-a by som mať obavy?

Inzulínová pumpa Paradigm® Veo by síce nemala prichádzať do dlhodobejšieho styku s vodou pri plávaní, kúpaní alebo iných vodných aktivitách, ale je skonštruovaná tak, aby odolala náhodnému styku s vodou, napríklad pri daždi. Ak vás zastihne búrka, postupujte takto:

 1. V ponuke Služby vyberte samotestovanie. Jemnými dotykmi vysušte vonkajší obal.
 2. Otvorte priečinok so zásobníkom a skontrolujte, či sa doň nedostala voda. Ak je mokrý, dôkladne ho vysušte najneskôr 10 minút po tom, čo prišiel do styku s vodou. Pri styku s tekutinami, vrátane vody a inzulínu, môže mechanizmus skorodovať.
 3. Zásobník dôkladne vysušte – NEVKLADAJTE vlhký zásobník do inzulínovej pumpy.
 4. Inzulínovú pumpu nesušte horúcim vzduchom. Mohli by ste poškodiť vnútornú elektroniku.
 5. Skontrolujte priečinok s batériou a batériu – ak sú mokré, pred použitím inzulínovej pumpy ich nechajte dôkladne vyschnúť.
 6. V ponuke Služby vyberte samotestovanie.

Inzulínovú pumpu Paradigm® Veo používam pri športe a cvičení. Nosím ju v športovej podprsenke, čo znamená, že je opakovane vystavená pôsobeniu potu. Mala by som mať z toho obavy a ak áno, aké riešenia navrhujete v takejto situácii?

Ak je inzulínová pumpa Paradigm®; Veo trvalo vystavená pôsobeniu vlhkosti, môže sa poškodiť. Ponúkame vám zopár dobrých rád, ako si poradiť s vlhkosťou:

Každodenné aktivity

 • Ak žijete vo vlhkom prostredí, majte inzulínovú pumpu uloženú v puzdre, ktorá ju ochráni, alebo vo vrecku, kde bude v bezpečí pred pôsobením tepla a potu. 
 • Nezabúdajte, že inzulínovú pumpu nesmiete umiestňovať priamo na tie časti tela, kde sa najviac potíte.
 • Ak sa vám zvyknú potiť dlane, pred stlačením tlačidla na pumpe si ich najprv utrite.

Vaša inzulínová pumpa Paradigm® Veo patrí do kategórie IPX7, prečo klientom odporúčate, aby si ju pri vodných aktivitách odpojili?

Naše inzulínové pumpy Paradigm Veo patria do kategórie IPX7, takže náhodné ponorenie alebo ostriekanie im zvyčajne neublíži, ale nemali by sa dlhodobo ponárať vo vody. 

Inzulínové pumpy sú síce navrhnuté a vyrobené tak, aby boli dostatočne robustné, ale aj tak môžu prasknúť. Takémuto prasknutiu nevieme s absolútnou istotou zabrániť, používateľom inzulínových púmp Paradigm®; Veo preto odporúčame, aby svoje zariadenia úmyselne neponárali do vody.  

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.