Zákaznícka podpora

Inzulínové pumpy

Náš podporný tím, ktorý odpovedá na otázky zákazníkov, pre vás zostavil sériu ľahko dostupných často kladených otázok 
 

VŠEOBECNÝ PREHĽAD

Aká veľká je inzulínová pumpa?


Inzulínová pumpa MiniMed 640G 3,0 ml
Približné rozmery 5,3 (šírka) x 9,6 (dĺžka) x 2,5 (hĺbka) cm.

Pumpa MiniMed® Veo série 5 (554)
Veľká asi ako mobilný telefón s rozmermi len 5,1 x 7,6 x 2 cm.

Pumpa MiniMed Veo série 7 (754)  
Rozmery 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Aká ťažká je inzulínová pumpa?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G 3,0 ml
Váži len 102 gramov vrátane batérie.

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo série 5
Váži len 95 gramov vrátane batérie.

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo série 7
Váži len 102 gramov vrátane batérie.

POUŽITIE

Máte nejaké odporúčania, aké typy batérií použiť?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G
 • Potrebná jedna nová batéria typu AA (1,5 V).
 • V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov použite novú lítiovú batériu typu AA.
 • Do pumpy sú vhodné aj alkalické batérie typu AA alebo plne nabité nabíjateľné nikel-metal-hybridné batérie.
 • Do pumpy nepoužívajte uhlíkovo-zinkové batérie.
 • Výdrž batérie je obvykle 7 až 14 dní v závislosti od použitého typu batérie. 
 • Niektoré funkcie znižujú výdrž batérie, napr :
  • nastavenie podsvietenia,
  • nastavenie vysokého stupňa jasu,
  • vibračná výstraha, 
  • diaľkové ovládanie a glukomer, 
  • vysoké bazálne dávky – príliš časté stláčanie tlačidiel, podávanie bolusov a plnenie,  
  • časté výpadky signálu senzora/výstrahy o tom, že signál sa nenašiel (funkcia senzora).
 
Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™
 • Alkalické batérie typu AAA. 
 • Batérie Energizer zaručujú dostatočný časový odstup medzi hlásením o vybití batérií a vypnutím zariadenia (stavom „vypína sa, batérie vybité“). Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť, že pred vybitím batérie budete dostatočne včas upozornení. 
 • Ak použijete inú značku alebo typ batérie, ich výkon sa môže líšiť.  
 • Výdrž batérie je obvykle 7 až 10 dní.
 • Niektoré funkcie znižujú výdrž batérie, napr:
  •  používanie podsvietenia,
  •  vibračná výstraha, 
  •  diaľkové ovládanie a glukomer, 
  •  vysoké bazálne dávky – príliš časté stláčanie tlačidiel, podávanie bolusov a plnenie,  
  •  časté výpadky signálu senzora/výstrahy o slabom signáli (funkcia senzora).

FUNKCIE POZASTAVENIA DÁVKOVANIA INZULÍNU PRI NÍZKEJ GLYKÉMII ALEBO PRED JEJ DOSIAHNUTÍM

V čom spočíva funkcia pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii, ktorú poskytujú inzulínové pumpy MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™?

Funkcia pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii súvisí s kontinuálnym monitorovaním glukózy (CGM) a je určená pre osoby, ktoré majú obavu z hypoglykémie a problémy s neuvedomovaním si hypoglykémie. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky preruší podávanie inzulínu na 2 hodiny v prípade, že hladina glukózy dosiahne vopred stanovený prahový limit, a potom bez zásahu opäť obnoví bazálne dávky inzulínu v predvolenom pomere. Všetky ostatné funkcie senzora ostanú počas tohto pozastavenia dávkovania inzulínu aktívne.

Čo mám robiť, keď sa na inzulínových pumpách MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™ spustí funkcia pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii?

Ak na alarm NEZAREAGUJETE, pumpa pozastaví dávkovanie inzulínu, spustí sa siréna a objaví sa nápis „Mám diabetes, zavolajte záchrannú službu“. Pumpa pozastaví dávkovanie inzulínu na 2 hodiny. Po 2 hodinách pumpa obnoví bazálne dávky inzulínu. Ak sú 4 hodiny od obnovenia dávok bazálneho inzulínu hladiny glukózy stále nízke, dávkovanie inzulínu sa opäť pozastaví.


Ak na alarm ZAREAGUJETE, môžete si vybrať, či chcete dávkovanie inzulínu pozastaviť alebo obnoviť. Ak dávkovanie bazálneho inzulínu obnovíte, pumpa bude v dávkovaní inzulínu pokračovať. Ak si vyberiete možnosť dávkovanie pozastaviť, pumpa bude postupovať podľa vyššie uvedeného. Ak sa spustí funkcia pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii, spustí sa siréna, aby bolo výstrahu dostatočne počuť a podnikli sa potrebné kroky.  

Prečo sa dávkovanie inzulínu na pumpách MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™ pozastaví na 2 hodiny a obnoví sa na 4 hodiny?

Podľa klinických výsledkov pozastavenie na dve hodiny stačí na to, aby sa hodnota glykémie vrátila do pôvodného stavu. Následné obnovenie dávok inzulínu na 4 hodiny znižuje riziko reakcie vo forme následnej  hyperglykémie.  

Čo je funkcia SmartGuard™ v inzulínovej pumpe MiniMed® 640G?

SmartGuard™ je nová funkcia pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii určená pre osoby, ktoré majú obavu z hypoglykémie a problémy s neuvedomovaním si hypoglykémie. Slúži na automatické pozastavenie dávkovania inzulínu pri nízkych hodnotách glykémie alebo stavoch, ktoré sa k nim blížia. Ak je v aplikácii SmartGuard™ zapnutá funkcia Pozastaviť pred dosiahnutím nízkej hladiny hodnoty glyémie, pumpa automaticky preruší dávky inzulínu na maximálne 2 hodiny v prípade, že sa predpokladá, že hodnota glykémie dosiahne vopred stanovený prahový limit, a potom bez zásahu opäť obnoví bazálne dávky inzulínu v predvolenom pomere. Všetky ostatné funkcie senzora ostanú počas tohto pozastavenia dávkovania inzulínu aktívne. 

Aký je v prípade inzulínovej pumpy MiniMed® 640G rozdiel medzi funkciami Pozastaviť pred dosiahnutím nízkej hladiny, Výstraha pred dosiahnutím nízkej hladiny, Pozastaviť pri dosiahnutí nízkej hladiny a Výstraha pri dosiahnutí nízkej hladiny?

Pomocou funkcií súvisiacich s nízkymi hladinami glukózy môžete nastaviť pumpu tak, aby vás v prípade, že sa k nízkym hodnotam blížite alebo ste ich už dosiahli, upozornila pomocou výstrahy alebo pozastavila dávkovanie inzulínu.

V tejto tabuľke sú opísané nastavenia výstrah pri nízkej hodnote glukózy.

Názov nastavenia Spôsob fungovania
Zastavit před níz.GS (pozastaviť pri nízkej hladine glukózy nameranej senzorom)

Ak je pravdepodobné, že hladina glukózy nameranej senzorom dosiahne do 30 minút hodnotu 1,1 mmol/l nad dolnou hranicou, pumpa na určitý čas pozastaví dávkovanie inzulínu.

Zapnutím funkcie "Zastavit před níz. GS" sa automaticky zapne výstraha pred nízkou hladinou glukózy.

Ak použijete funkciu "Zastavit před níz. GS" , dávkovanie inzulínu sa pozastaví až keď dosiahnete hodnotu 3,9 mmol/l nad dolnou hranicou.

Výstraha před níz. GS  (výstraha pred nízkou hodnotou glukózy nameranej senzorom) Systém vás upozorní vždy, keď je pravdepodobné, že hladina glukózy nameranej senzorom dosiahne do 30 minút nízku hodnotu. Funkcia "Výstraha před níz. GS" sa dá použiť bez ohľadu na to, či je zapnutá funkcia Pozastaviť pred dosiahnutím nízkej hodnoty.
Zastavit při níz. GS (pozastaviť pri nízkej hodnote glukózy nameranej senzorom) Ak hladina glukózy nameranej senzorom klesne na alebo pod vašu dolnú hranicou, pumpa na určitý čas pozastaví dávkovanie inzulínu.
Výstraha při níz. GS (výstraha pri dosiahnutí nízkej hodnoty glukózy nameranej senzorom) Systém vás upozorní, ak hladina glukózy nameranej senzorom klesne na alebo pod vašu dolnú hranicu.

Keď pumpa na základe funkcie " Zastavit před níz. GS" (pozastaviť pred dosiahnutím nízkej hodnoty glukózy nameranej senzorom) pozastaví dávkovanie inzulínu, na základnom okne sa objaví hlásenie „Výdaj zastaven. Glukóza ze senzoru se blíži nízkému limitu. Změřte GL glukometrem"

Ak na výstrahu NEZAREAGUJETE, pumpa pozastaví dávkovanie inzulínu, spustí sa siréna“. Dávkovanie bazálneho inzulínu sa môže obnoviť troma spôsobmi:

 1. Ručné obnovenie bazálnej dávky
 2. Automatické obnovenie bazálnej dávky, ak:
  • bolo dávkovanie pumpy prerušené aspoň 30 min a
  • hodnota glukózy nameranej senzorom je aspoň 1,1 mmol/l nad dolnou hranicou a
  • glukóza nameraná senzorom s veľkou pravdepodobnosťou dosiahne hodnotu 2,2 mmol/l nad dolnou hranicou do 30 minút
 3. Dávkovanie inzulínu bolo prerušené na 2 hodiny

Ak na alarm ZAREAGUJETE, môžete si vybrať, či chcete dávkovanie inzulínu pozastaviť alebo obnoviť. Ak dávkovanie bazálneho inzulínu obnovíte, pumpa bude v dávkovaní inzulínu pokračovať. Ak si vyberiete možnosť dávkovanie pozastaviť, pumpa ho pozastaví. 

NASTAVENIE ALARMOV

Ako môžem nastaviť alebo zmeniť hladinu glukózy, pri ktorých sa spustí alarm?

Rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou glukózy musí byť aspoň 0,6 mmol/l. 

Ak nastavíte hornú hranicu na 10 mmol/l, potom dolná hranica nemôže byť vyššia ako 9,4 mmol/l. 

Ak nastavíte dolnú hranicu na 2,8 mmol/l, potom horná hranica nemôže byť nižšia ako 3,4 mmol/l.

Trendové šipky pri nameranej hladine glukózy senzorom

Jedna šípka hore alebo dolu znamená, že hladiny glukózy sa zvýšili alebo klesli o 0,056 – 0,111 mmol/l za minútu. 

Dve šípky hore alebo dolu znamenajú, že hladiny glukózy sa zvýšili alebo klesli o 0,111 – 0,167 mmol/l za minútu

Tri šípky hore alebo dolu predstavujú zmenu hladiny glukózy rychlosťou 0,167 mmol/l za minutu.

Šípky vyjadrujúce mieru rýchlosti zmeny glukózy môžu pacientovi pomôcť zaznamenať situácie, kedy jeho hladiny glukózy prudko stúpajú alebo klesajú, aby mohol prijať potrebné kroky a predísť závažným následkom.

Trendové šipky pri nameranej hodnote glukózy senzorom

Jedna šípka hore alebo dolu znamená, že hodnoty glukózy sa zvýšili alebo klesli o 0,056 mmol/l za minútu alebo viac ako 1,1 – 2,2 mmol/l za posledných 20 minút. 

Dve šípky hore alebo dolu znamenajú, že hodnoty glukózy sa zvýšili alebo klesli o 0,111 mmol/l za minútu alebo viac za posledných 20 minút. 

Tri šípky hore alebo dolu znamenajú, že hodnoty glukózy sa zvýšili alebo klesli o viac ako 0,167 mmol/l za minútu alebo viac za posledných 20 minút. 

Šípky vyjadrujúce mieru rýchlosti zmeny glukózy môžu pacientovi pomôcť zaznamenať situácie, kedy jeho hladiny glukózy prudko stúpajú alebo klesajú, aby mohol prijať potrebné kroky a predísť závažným následkom.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.