Infúzne súpravy k dipozícii

Spoločnosť Medtronic ponúka na trhu široký rad infúznych súprav čo najviac prispôsobených vašim potrebám. Tu si môžete pozrieť kompletný rad:

Výber infúznej súpravy je podmienený mnohými faktormi. Vaše rozhodnutie môže byť ovplyvnené vekom, životným štýlom, typom postavy alebo osobnými preferenciami. Pozrite sa na náš nástroj na výber infúznej súpravy a otestujte sa ktorá súprava môže byť pre vás najvhodnejšou.

Môžem v inzulínových pumpách MiniMed® používať súpravy od iných výrobcov?

Spoločnosť Medtronic netestuje zásobníky a infúzne súpravy od iných výrobcov, a preto nemôže zaručiť, ako budú tieto zásobníky a infúzne súpravy fungovať s inzulínovými pumpami MiniMed®; od spoločnosti Medtronic. Preto pri použití spotrebného tovaru pochádzajúceho od inej spoločnosti vzniká kombinácia, na ktorú sa nevzťahuje analýza rizík vykonaná spoločnosťou Medtronic. Na prípadné škody sa nevzťahuje záruka. 

Pokyny na dočasné odpojenie

Pokyny na dočasné odpojenie
Či už sa chystáte stráviť deň na pláži alebo si proste chcete oddýchnuť od pumpy, dočasný návrat k injekčnému dávkovaniu inzulínu môže byť jednoduchší, ak ho vopred naplánujete. Nižšie uvedené pokyny pomôžu vám aj vášmu lekárovi pri vytvorení takéhoto plánu.

Poznámka: V týchto pokynoch sa predpokladá, že aj naďalej používate inzulín z pumpy (zväčša rýchlo pôsobiaci inzulín Humalog®; alebo NovoRapid®;), ale podávate si ho injekčne.

Do 1 hodiny

 • Kontrola: Pred odpojením skontrolujte hodnotu glykémie.
 • Bazálny inzulín: Nepotrebujete žiadne injekcie.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a uhľohydrátov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak sú hodnoty glykémie >13 mmol/l , skontrolujte ketóny.

Do 4 hodín

 • Kontrola: Sledujte hodnoty glykémie pred odpojením, pred každým jedlom a medzi 3. a 4. hodinou.
 • Bazálny inzulín: Injekčne si nadávkujte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a sacharidov pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak je hodnota glykémie vyššia ako 13 mmol/l (234 mg/dl), skontrolujte ketóny.

Počas noci

 • Kontrola: Monitorujte hodnoty glykémie pred spaním a nastavte si budík tak, aby ste každé 3 až 4 hodiny mohli vykonať kontrolu.
 • Bazálny inzulín: Každé 4 hodiny si injekčne podajte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a sacharidov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak je hodnota glykémie vyššia ako 13 mmol/l, skontrolujte ketóny.

Do 24 hodín (alebo dlhšie)

 • Kontrola: Skontrolujte hodnotu glykémie pred jedlom, po každých 3 až 4 hodinách a pred spaním.
 • Bazálny inzulín: Každé 4 hodiny si injekčne podajte inzulín vo výške zmeškanej bazálnej dávky.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a uhľohydrátov, pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak je hodnota glykémie vyššia ako 13 mmol/l, skontrolujte ketóny.

Viac ako 1 deň

 • Kontrola: Na dosiahnutie optimálnej kontroly sa odporúča časté monitorovanie hodnôt glykémie.
 • Bazálny inzulín: Váš lekár vám môže pomôcť tým, že vám namiesto rýchlo pôsobiaceho inzulínu predpíše dlho pôsobiaci inzulín.
 • Cvičenie: Skontrolujte hodnotu glykémie pred cvičením, uprostred cvičenia a po ňom; dôkladne ich monitorujte 24 hodín po intenzívnom cvičení. Podľa potreby znížte dávky (bazálne aj bolusové).
 • Bolusový inzulín: Pomocou injekcie (alebo pripojenia/bolusu) upravte pomer inzulínu a sacharidov pričom zohľadnite aj výšku glykémie. Pomocou injekcií (alebo pripojenia/bolusu) upravte vysoké hodnoty glykémie podľa korekčného vzorca. Ak sú hodnoty glykémie vyššie ako 13 mmol/l (234 mg/dl), skontrolujte ketóny.

V prípade otázok o liečbe počas nepoužívania inzulínovej pumpy sa obráťte na svojho lekára. V prípade otázok týkajúcich sa používania funkcií inzulínovej pumpy od spoločnosti Medtronic Diabetes sa obráťte na pomocnú linku  spoločnosti Medtronic.

Humalog je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eli Lilly and Company.
NovoRapid je registrovaná ochranná známka spoločnosti Novo Nordisk A/S. 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.