Zákaznícka podpora

Glukomery

Otázky, ktoré môžete mať o glukomeroch. 

Aký je rozdiel medzi glukomermi CONTOUR® LINK a CONTOUR PLUS LINK 2.4?

Glukomery CONTOUR® LINK a CONTOUR PLUS LINK 2.4 sú určené pre rôzne inzulínové pumpy. 

  • Glukomer CONTOUR  LINK je kompatibilný s inzulínovými pumpami MiniMed® Veo™ a MiniMed Paradigm REAL-Time a systémom CGM Guardian® REAL-Time. 
  • Glukomer CONTOUR® PLUS LINK 2.4 dokáže ako jediný bezdrôtovo komunikovať s inzulínovou pumpou MiniMed 640G. 

Aký je rozdiel medzi glukomermi CONTOUR LINK a CONTOUR PLUS LINK 2.4?

  • Glukomer CONTOUR LINK je predchádzajúci model, ktorý využíva testovacie prúžky CONTOUR a bezdrôtovo komunikuje s inzulínovými pumpami MiniMed Veo a MiniMed Paradigm Real Time a systémom CGM Guardian REAL-Time. 
  • Glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 je nový model určený výhradne na bezdrôtové prepojenie s inzulínovou pumpou MiniMed 640G. Využíva testovacie prúžky CONTOUR PLUS. 

Ako môžem získať glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4?

Ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® 640G, automaticky k nej dostanete glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4. 

Aké testovacie prúžky používa glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4?

Testovacie prúžky CONTOUR PLUS sa môžu použiť pre glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4. Ak chcete vedieť, ako môžete získať testovacie prúžky CONTOUR PLUS, informujte sa v miestnej lekárni alebo sa spýtajte vášho lekára. 

Testovacie prúžky CONTOUR PLUS sú viazané na lekársky predpis, no v  prípade potreby si ich môžete zakúpiť v lekárni alebo VZP.

Môžem pre glukomery CONTOUR NEXT LINK 2.4 použiť testovacie prúžky CONTOUR?

Nie, testovacie prúžky CONTOUR nie sú kompatibilné s glukomermi CONTOUR PLUS LINK a CONTOUR PLUS LINK 2.4. Pre glukomery CONTOUR PLUS LINK a CONTOUR PLUS LINK 2.4. sa môžu použiť len testovacie prúžky CONTOUR PLUS. 

Ako môžem zaregistrovať glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4?

Glukomer CONTOUR NEXT LINK alebo CONTOUR PLUS LINK 2.4 môžete zaregistrovať na webovej lokalite Diabetes Care spoločnosti Bayer.

Ako pripojím glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 k pumpe Medtronic?

Pozrite si ukážku online o tom, ako pripojiť glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 k zariadeniu Medtronic. 

Ako môžem získať používateľskú príručku ku glukomeru CONTOUR PLUS LINK 2.4?

Ak navštívite webovú lokalitu Diabetes Care spoločnosti Bayer a prihlásite sa, môžete si prevziať používateľskú príručku pre glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.