Zákaznícka podpora

Priebežné monitorovanie hladín glukózy a senzory

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Čo je to senzor glukózy?

Senzor glukózy je maličká elektróda slúžiaca na meranie hladín glukózy . Je umiestnená pod pokožkou v intersticiálnej tekutine, kde bunky získavajú kyslík a živiny vrátane glukózy. Senzory glukózy sa zavádzajú veľmi jednoducho pomocou automatických zavádzacích zariadení; podobne ako pri mnohých typoch infúznych súprav sa na ich zavedenie používa ihla. Ihla sa následne odstráni a pod pokožkou zostane len maličká a flexibilné elektróda. Senzor glukózy sa potom pripojí buď k vysielaču, ktorý umožňuje prenos odčítaných hodnôt do inzulínovej pumpy alebo monitora, alebo k záznamovému zariadeniu, z ktorého sahodnoty neskôr preberú do softvéru.

Ak používam senzor glukózy, potrebujem stále hodnoty namerané pomocou lanciet?

Senzory glukózy nenahrádzajú meranie pomocou lanciet. Na overenie hodnôt nameraných pri priebežnom monitorovaní glykémie (CGM) je stále potrebné používať glukomer, či už na účely liečby alebo kalibrácie systému CGM.
 

POUŽITIE

Aká je najnižšia možná horná a dolná hranica, ktorú je možné nastaviť pre alarm o hodnotách glukózy?

Pre alarm je možné nastaviť najvyššiu hraničnú hodnotu vo výške  22,2 mmol/l a najnižšiu hraničnú hodnotu vo výške 2,2 mmol/l. 

Rozsah horných a dolných hraničných hodnôt môže používateľ prispôsobiť svojim potrebám. Vaše osobné hraničné hodnoty a nastavenie alarmov by ste mali prediskutovať s vaším lekárom.  

Rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou glykémie musí byť aspoň alebo 0,6 mmol/l. 

Ak nastavíte hornú hranicu na 10 mmol/l, potom dolná hranica nemôže byť vyššia ako  9,4 mmol/l. Ak nastavíte dolnú hranicu na  2,8 mmol/l, potom horná hranica nemôže byť nižšia ako 3,4 mmol/l.

Ako dlho sa senzor glukózy môže používať? Skončí sa niekedy jeho životnosť?

Každý senzor glukózy môžete nosiť nepretržite až 6 dní. Senzory glukózy majú expiracnu dobuživotnosť 6 mesiacov od dátumu výroby. Dátum exspirácie je uvedený na vonkajšej strane jeho škatule a na každom samostatnom balení so senzorom glukózy.  
 

Aký typ batérií je potrebný pre vysielač?

Vysielač má zabudovanú batériu, ktorá sa dá nabíjať pomocou dodanej nabíjačky, ale nie je možné ju vymeniť.  Kvôli tejto zabudovanej batérii je potrebné ho zlikvidovať alebo recyklovať v súlade s miestnymi vládnymi nariadeniami a pokynmi pre recykláciu.
 

Aká je životnosť vysielača?

Pri priebežnom používaní má vysielač životnosť približne 12 mesiacov
 

Je potrebné senzory glukózy skladovať v chlade?

TeplotaNaše najnovšie senzory sa nemusia skladovať v chlade. Senzor glukózy Enlite™ sa môže skladovať pri teplote 2 až 30 °C a nie je potrebné ho chladiť. Tieto senzory glukózy identifikujete pomocou grafiky s rozsahom teploty na boku škatule so senzormi glukózy alebo na vonkajšej strane balení jednotlivých senzorov glukózy. 

Naše senzory glukózy prešli komplexnými testami, ktoré ukázali, že pri preprave v nechladených balíkoch dokážu bezpečne odolať extrémne horúcemu aj chladnému počasiu.
Senzory glukózy sa nesmú zmrazovať.  

Ak sa napriek tomu rozhodnete senzory glukózy skladovať v chladničke, pred použitím ich nechajte aspoň na 15 minút zohriať na izbovú teplotu.

Kde mám senzor glukózy nosiť?

Miesto nosenia senzora glukózy závisí od oblečenia, pohodlia, osobných preferencií a skúseností. Mali by ste sa vyhýbať miestam, na ktorých ste nedávno nosili infúznu súpravu. Mnohí ľudia si vyberajú oblasť brucha, ďalším vyhovuje vrchná časť zadku, keďže táto oblasť je menej náchylná na nárazy a menej prekáža oblečeniu v oblasti pása.

V používateľskej príručke pre senzor Enlite nájdete odporúčané miesta, na ktorých môže senzor dosiahnuť najpresnejšie výsledky.

Ako pri pumpe MiniMed®® Veo™ zistím, že sa vybíja batéria vysielača?

Keď sa batéria vysielača bude blížiť k vybitiu, táto informácia sa odošle do inzulínovej pumpy alebo monitora, na ktorých sa zobrazí oznámenie VYBITÝ VYSIELAČ. Keď sa oznámenie VYBITÝ VYSIELAČ zobrazí po prvýkrát, znamená to, že batéria sa úplne vybije až po 5 dňoch nepretržitého používania. Potom sa zobrazí upozornenie CHYBNÝ VYSIELAČ, ktoré znamená, že batéria vysielača je úplne vybitá.
Viac informácií nájdete v časti Výstrahy a alarmy. 
 

Ako pri inzulínovej pumpe MiniMed® 640G zistím, že sa vybíja batéria vysielača?

Keď sa batéria vysielača bude blížiť k vybitiu, táto informácia sa odošle do inzulínovej pumpy alebo monitora, na ktorých sa zobrazí oznámenie Vybitá batéria vysielača. Batériu vysielača je potrebné nabiť do 24 hodín. Vysielač nabite čo najskôr.
Viac informácií nájdete v časti Výstrahy a alarmy .

Aká má byť prevádzková vzdialenosť medzi vysielačom a inzulínovou pumpou?

Aby mohol prebiehať bezdrôtový prenos, vysielač a inzulínová pumpa musia byť od seba vzdialené najviac 2 metre.
 

MiniMed® Veo™ – Čo sa stane, ak sa vysielač a inzulínová pumpa dostanú mimo tohto rozsahu?

Ak sú vysielač a inzulínová pumpa od seba príliš vzdialené (viac ako 2 metre), ozve sa výstražný signál a na obrazovke sa objaví správa SLABÝ SIGNÁL alebo STRATA SENZORA. Vďaka inzulínovej pumpe MiniMed®; REAL-Time a systému priebežného monitorovania glykémie je možné nastaviť, ako dlho má inzulínová pumpa počkať, kým vás upozorní na zlyhanie prenosu údajov CGM z vysielača do inzulínovej pumpy. Toto oneskorenie je možné nastaviť na 5 až 40 minút. Predvolené nastavenie je 30 minút. 

Vysielač dokáže uchovať údaje v pamäti počas 40 minút; ak sú vysielač a inzulínová pumpa od seba príliš vzdialené dlhšie ako 40 minút, v správe s údajmi sa objaví medzera a údaje za toto obdobie budú chýbať.

MiniMed® 640G – Čo sa stane, ak sa vysielač a inzulínová pumpa dostanú mimo tohto rozsahu?

Ak sú vysielač a inzulínová pumpa od seba príliš vzdialené (asi 2 metre), ozve sa výstražný signál a na obrazovke sa objaví správa STRATA SIGNÁLU SENZORA alebo SIGNÁL SENZORA SA NENAŠIEL. 

Vysielač dokáže uchovať údaje v pamäti na 10 hodín; ak sú vysielač a inzulínová pumpa od seba príliš vzdialené dlhšie ako 10 hodín, v správe s údajmi sa objaví medzera a údaje za toto obdobie budú chýbať.

Je vysoká frekvencia z vysielača MiniLink™ pre mňa nejakým spôsobom škodlivá?

Vysielač MiniLink™ využíva vysokofrekvenčný (VF) výkon, ktorý je asi 1 000-krát slabší ako v prípade mobilného telefónu. Pri telefonovaní cez mobilný telefón ste vystavení nepretržitému vysokofrekvenčnému prenosu. V porovnaní s tým naše vysielače vysielajú len veľmi malé dávky, ktoré sú pre telo neškodné.  
 

Je vysoká frekvencia z vysielača Guardian 2 Link® pre mňa nejakým spôsobom škodlivá?

Vysielač Guardian 2 Link®; využíva vysokofrekvenčný (VF) výkon, ktorý je asi 1 000-krát slabší ako v prípade mobilného telefónu. Pri telefonovaní cez mobilný telefón ste vystavení nepretržitému vysokofrekvenčnému prenosu. V porovnaní s tým naše vysielače vysielajú len veľmi malé dávky, ktoré sú pre telo neškodné. 
 

Ako je možné vypnúť prenos z vysielača MiniLink™ do inzulínovej pumpy?

Vysielač začína prenášať údaje hneď po pripojení k senzoru glukózy. Údaje prenáša aj vtedy, keď je funkcia CGM na inzulínovej pumpe vypnutá. Preto je potrebné odpojiť senzor glukózy od vysielača. Senzor glukózy môže zostať na tele.
 

Ako je možné vypnúť prenos z vysielača Guardian 2Link® do inzulínovej pumpy?

Vysielač Guardian 2Link® začína prenášať údaje hneď po pripojení k senzoru glukózy. Vysielač prenáša údaje aj vtedy, keď je funkcia CGM na inzulínovej pumpe vypnutá. Preto je potrebné odpojiť senzor glukózy od vysielača. Senzor glukózy môže zostať na tele.

KALIBRÁCIA

Načo je dobrá kalibrácia?

Kalibrovanie systému je ako nastavovanie času na hodinkách a jeho príležitostné úpravy, aby hodinky vždy ukazovali správny čas. Pred spustením senzora glukózy je potrebné zadať ako východiskový bod údaje odčítané z glukomera. Každý deň je potom potrebné zadávať hodnoty odčítané z glukomera aspoň 2-krát denne – každých 12 hodín. Na základe týchto údajov sa senzor glukózy zosúladí s glukomerom a hodnoty namerané v rámci CGM budú predstavovať vaše skutočné hodnoty glykémie.
 

Ako často je potrebné kalibrovať systém MiniMed® Veo™?

Kalibrácia je potrebná len vtedy, keď na inzulínovej pumpe používate funkciu CGM. Systém MiniMed® Veo™ je potrebné kalibrovať aspoň dvakrát denne (každých 12 hodín) tak, že do inzulínovej pumpy zadáte hodnoty namerané pomocou lanciet. Aby ste však dosiahli čo najlepšie výsledky, môžete systém kalibrovať až 3 alebo 4-krát denne, pričom tieto kalibrácie je vhodné rozložiť na časti dňa, kedy sa hodnoty glykémie prudko nemenia. Umožní sa tým presnejšia detekcia hodnôt glykémie na všetkých úrovniach.
 

Ako často je potrebné kalibrovať systém MiniMed® 640G?

Kalibrácia je potrebná len vtedy, keď na inzulínovej pumpe používate funkciu CGM. Systém MiniMed 640G je potrebné kalibrovať aspoň dvakrát denne (každých 12 hodín) tak, že do inzulínovej pumpy zadáte hodnoty namerané pomocou lanciet. Aby bola kalibrácia čo najúčinnejšia, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Rozvrhnite kalibrácie na celý deň. Ak chcete optimalizovať presnosť senzora, kalibrujte ho 3 až 4-krát za deň.
 • Hoci systém môžete kalibrovať kedykoľvek a pri ľubovoľnej miere zmeny, kalibrácia v čase, keď sú na displeji zobrazené dve šípky, môže viesť k dočasnému zníženiu presnosti, až do ďalšej kalibrácie.
 • Údaje odčítané z glukomera zadajte do pumpy okamžite po ich nameraní.
 • Údaje odčítané z glukomera platia len 12 minút, preto ich nezadávajte neskôr.
 • Pri testovaní glykémie majte vždy čisté a suché prsty.
 • Pri odoberaní vzorky krvi na účely kalibrácie používajte výhradne končeky prstov.
 • Ak sa hodnoty namerané glukomerom výrazne líšia od hodnôt odčítaných zo senzora glukózy, umyte si ruky a kalibráciu vykonajte ešte raz.

Kedy by sa mal systém MiniMed® Veo™ kalibrovať?

Kalibráciu je najlepšie vykonávať v čase, keď sa hodnoty glykémie príliš prudko nemenia. Odporúčame kalibráciu vykonávať v pravidelných časoch, napr. keď sa ráno zobudíte, pred jedlom alebo pred ľahkým jedlom pred spaním. Snažte sa nájsť časy v priebehu dňa, kedy sú vaše hodnoty glykémie stabilné, keďže počas kalibrácie je dôležité, aby sa hodnoty glykémie prudko nemenili. Glykémie sú napríklad stabilnejšie pred jedlom; kalibráciu nevykonávajte po jedle, kedy je pravdepodobnejšie, že sa hodnoty glykémie budú prudko meniť, aby sa prispôsobili strávenému jedlu.
 

Kedy by som mal kalibrovať inzulínovú pumpu MiniMed® 640G ?

Kedy by sa mal systém MiniMed® 640G kalibrovať?

Kedy: Potrebná akcia
Dve hodiny po spustení nového senzora.

Vykonajte prvú kalibráciu senzora.

Dve hodiny po spustení nového senzora vydá pumpa výstrahu Kalibrovat nyní (kalibrovať teraz). Prvé hodnoty namerané senzorom glukózy sa objavia 10 až 15 minút po jeho nakalibrovaní.

Šesť hodín po prvej kalibrácii.

Vykonajte druhú kalibráciu senzora.

Šesť hodín po prvej kalibrácii sa objaví výstraha Kalibrovat nyní a pumpa prestane zohľadňovať hodnoty glykémie zo senzora. Pumpa prestane tieto hodnoty prijímať od zobrazenia výstrahy Kalibrova nyní a ich príjem sa obnoví až 15 minút po vykonaní kalibrácie.

Dvanásť hodín od druhej kalibrácie a potom každých ďalších 12 hodín. Od vykonania druhej kalibrácie je potrebné kalibráciu opakovať najmenej každých 12 hodín. Ak kalibráciu zariadenia nevykonáte viac ako 12 hodín, objaví sa výstraha Kalibrovat nyní . Pumpa začne hodnoty namerané senzorom prijímať až 15 minút po vykonaní kalibrácie.

Aby bola kalibrácia čo najúčinnejšia, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Rozvrhnite kalibrácie na celý deň. Ak chcete optimalizovať presnosť senzora, kalibrujte ho 3 až 4-krát za deň.
 • Systém môžete kalibrovať kedykoľvek a pri ľubovoľnej miere zmeny, kalibrácia v čase, keď sú na displeji zobrazené 2 šípky, však môže viesť k dočasnému zníženiu presnosti, až do ďalšej kalibrácie.
 • Údaje odčítané z glukomera zadajte do pumpy okamžite po ich nameraní.
 • Údaje odčítané z glukomera platia len 12 minút, preto ich nezadávajte neskôr.
 • Pri testovaní glykémie majte vždy čisté a suché prsty.
 • Pri odoberaní vzorky krvi na účely kalibrácie používajte výhradne končeky prstov.
 • Ak sa hodnoty namerané glukomerom výrazne líšia od hodnôt odčítaných zo senzora glukózy, umyte si ruky a kalibráciu vykonajte ešte raz.
   

Hodnoty namerané pri CGM sa nezhodujú s údajmi odčítanými z glukomera. Mal/-a by som mať obavy?

Glukomer pri meraní využíva krvnú plazmu, zatiaľ čo senzor získava údaje z intersticiálnej tekutiny.  Glukóza sa zväčša dostáva najprv do krvi, až potom do intersticiálnej tekutiny.  Práve z tohto dôvodu sa hodnoty odčítané z glukomera a senzora glukózy málokedy presne zhodujú. Je to úplne normálne.

Preto by ste sa pri používaní vašej technológie mali zamerať skôr na trendy a schémy ako na konkrétne hodnoty.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.