Zákaznícka podpora

Systém Carelink

Čo je softvér CareLink™ Personal?

Softvér CareLink™  Personal je softvér, prostredníctvom ktorého môžete preberať údaje zo zariadení na liečbu diabetu a prezerať si zozbierané historické údaje vo forme grafov, diagramov a správ. Vďaka týmto správam môžete spoznať účinky dávok inzulínu, stravovacích návykov, cvičenia a liekov na vaše hodnoty glykémie, čo je kľúčom k zlepšeniu regulácie vášho diabetu. Zobrazenie týchto údajov vo forme diagramov, grafov a tabuliek vám umožní ľahšie identifikovať jednotlivé schémy a problémy a odhaliť príčinu vysokých a nízkych hodnôt glykémie.  Viac informácií získate kliknutím na toto prepojenie.

Koľko to stojí?

Softvér CareLink Personal je bezplatný. Potrebujete len prístup k internetu a zariadenie schopné pripojiť sa k softvéru (CareLink USB alebo glukomer). Ak chcete získať viac informácií o tom, ako získať zariadenie schopné pripojiť sa k softvéru CareLink, obráťte sa na tím Help Line na čísle 02/6820 6986

Ktoré inzulínové pumpy v súčasnosti podporuje softvér CareLink™ Personal?

Viac informácií o inzulínových pumpách, ktoré sú v súčasnosti podporované softvérom CareLink Personal, nájdete na lokalite Nástroje na riadenie liečby.

Ktoré glukomery v súčasnosti podporuje softvér CareLink™ Personal?

Zoznam glukomerov, ktoré sú v súčasnosti podporované softvérom CareLink Personal, nájdete na lokalite  Nástroje na riadenie liečby.

NASTAVENIA

Čo je to program Java™ a prečo ho potrebujem na využívanie softvéru CareLink™ Personal?

Java™ je softvérová technológia, ktorú softvér CareLink Personal využíva pri načítaní údajov z pumpy a glukomera do systémovej databázy. Ak nemáte v počítači nainštalovanú kompatibilnú verziu potrebného doplnku Java, softvér CareLink Personal tento doplnok s vaším súhlasom prevezme a nainštaluje.

Mám problémy s inštaláciou doplnku Java™

Ak máte problém s inštaláciou doplnku Java, bude potrebné, aby ste ho prevzali a nainštalovali ručne podľa týchto krokov (než budete pokračovať, je užitočné si tieto pokyny vytlačiť): 

  1. Prevezmite doplnok Java a uložte ho na plochu alebo na iné známe miesto. 
  2. Zatvorte všetky okná prehliadača Internet Explorer. 
  3. Dvakrát kliknite na práve prebratý súbor a postupujte podľa pokynov inštalátora. 
  4. Kliknite na kartu Načítať. 

Ak sa spustí aplet, znamená to, že inštalácia bola úspešná.

Ako môžem otvoriť softvér CareLink™ Personal?

Softvér CareLink Personal môžete otvoriť na webovej lokalite  tu.

Čo potrebujem na jeho používanie?

Prejdite na webovú lokalitu CareLink™ Personal, kliknite na možnosť Prihlásiť sa teraz a vytvorte si tu konto podľa nasledujúcich pokynov na prihlásenie. Aby ste mohli preberať údaje z inzulínovej pumpy, potrebujete zariadenie schopné pripojiť sa k softvéru (CareLink USB alebo glukomer).

POUŽITIE

Koľko trvá načítanie údajov?

Pri častom načítaní údajov (t. j. každé 2 až 4 týždne) bude načítanie trvať približne 2 až 4 minúty v závislosti od toho, ako často inzulínovú pumpu a funkcie CGM využívate.

Ako môžem svoje správy o liečbe zdieľať so svojím lekárom?

Správy môžete zdieľať tak, že si ich vytlačíte a vezmete si ich so sebou alebo si ich uložíte do počítača a pošlete ich svojmu lekárovi e-mailom. 

Poznámka: Než svoje údaje pošlete lekárovi e-mailom, je potrebné od neho získať súhlas. Majte tiež na pamäti, že e-mail nemusí byť práve bezpečným komunikačným médiom.  

Softvér CareLink Personal zároveň umožňuje integráciu so softvérom CareLink Pro (v počítači vášho lekára). Ak má váš lekár nainštalovaný softvér CareLink Pro, môže si ešte pred vašou návštevou zo softvéru CareLink Personal prevziať údaje z vášho zariadenia (ak má na to váš výslovný súhlas a osobné heslo).

Ako môžem vytvoriť správu?

Na hlavnej stránke Správy vyberte v ponuke na ľavej strane obrazovky možnosť na vytvorenie správy. Vyberte dátum alebo rozpätie dátumov pre správu a kliknite na tlačidlo Vykonať. Vaša správa sa zobrazí v samostatnom okne vo formáte PDF.

Zabudol/-la som svoje heslo

Stačí kliknúť na prepojenie Zabudli ste svoje heslo? na domovskej stránke v blízkosti prihlasovacieho poľa a e-mailom sa vám odošle nové, dočasné heslo. Pomocou tohto dočasného hesla sa môžete do 24 hodín od jeho vygenerovania prihlásiť do systému, kde sa zobrazí výzva, aby ste si pre ďalšie návštevy vytvorili nové heslo.

Ako často mám softvér používať?

Časté načítanie údajov má hneď dve výhody. Po prvé, každé načítanie údajov trvá kratšie, keďže sa kopíruje menší objem údajov. Po druhé, keďže do vášho zariadenia sa dajú uložiť údaje maximálne za tri mesiace, vďaka častému načítaniu údajov sa vyhnete ich strate. Váš lekár vám môže odporučiť, ako často by ste mali načítavať údaje zo zariadenia. Vo všeobecnosti odporúčame načítavať údaje každých 4 až 6 týždňov.

BEZPEČNOSŤ

Sú moje zdravotné a osobné údaje v bezpečí?

Spoločnosť Medtronic sa zaväzuje chrániť všetky vaše osobné údaje a zachovať ich súkromný charakter. Systém CareLink využíva technológiu na kódovanie údajov Secure Sockets Layer (SSL), ktorá sa podobá internetovému bankovému štandardu, takže údaje sú počas prenosu nečitateľné. Softvér CareLink Personal spĺňa tie najprísnejšie svetové právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane zásad HIPAA, a vaše údaje sa spracúvajú v súlade s platnými európskymi zákonmi o ochrane údajov.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.