Zákaznícka podpora

Mozilla Firefox

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O KOMPATIBILITE PREHLIADAČOV- OTÁZKY A ODPOVEDE

 

O1. Čo je zásuvný modul Java (a Java applet)? 
 
Java je programovací jazyk, ktorý sa používa pre web. Applet je malý webový program napísaný v programovacom jazyku Java. Zásuvný modul je časť v rámci programovacieho jazyka Java, ktorá umožňuje vykonávať určité operácie v rámci vášho webového prehliadača. 
 
O2. Prečo CareLink® Personal potrebuje používať programovací jazyk Java? 
 
CareLink Personal využíva programovací jazyk Java na zber údajov z vášho lekárskeho zariadenia s podporou Medtronic (napr. inzulínovej pumpy) a ich odosielanie do vášho počítača. Java sa používa na komunikáciu s vaším zariadením a prenos údajov do zabezpečeného dátového centra spoločnosti Medtronic, kde sa údaje spracovávajú a sprístupňujú na prezeranie prostredníctvom správ softvéru CareLink Personal.
 
O3. Ako môžem vypnúť automatické aktualizácie webového prehliadača Mozilla® FireFox®? 
 
Na vypnutie automatických aktualizácií vášho webového prehliadača FireFox vykonajte nasledovné kroky. 
 
1. Kliknite na tlačidlo ponuky v pravom hornom rohu vášho prehliadača.
 
2. Zvoľte „Možnosti“. 
 
3. Zvoľte „Spresnenie“ na ľavom paneli. 
 
4. Zvoľte záložku „Aktualizácie“. 
 
5. Zvoľte druhú možnosť pod „Aktualizácie prehliadača FireFox“ – Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť, či sa nainštalujú.
 
O4. Čo mám robiť, keď sa môj webový prehliadač FireFox už aktualizoval na poslednú verziu, ktorá nepodporuje programovací jazyk Java?
 
Aby ste mohli naďalej používať softvér CareLink Personal na odosielanie údajov zo zariadení s podporou Medtronic (napr. inzulínových púmp), odporúča sa používať webový prehliadač Internet Explorer® (Windows) alebo Safari® (OS Mac). Budeme pokračovať v práci na riešeniach v rámci softvéru CareLink a oznámime vám, hneď ako bude služba plne kompatibilná s najnovšou verziou webového prehliadača FireFox.
 
O5. Ako zistím, ktorú verziu webového prehliadača FireFox aktuálne používam? 
 
Na zistenie aktuálnej verzie webového prehliadača FireFox na vašom systéme vykonajte nasledovné jednoduché kroky. 
 
1. Kliknite na tlačidlo ponuky v pravom hornom rohu. 
 
2. Kliknite na pomocníka „?“ v ľavom dolnom rohu. 
 
3. Zvoľte možnosť „O prehliadači Firefox“, vo vyskakovacom okne pod názvom FireFox sa zobrazí číslo aktuálnej verzie. 
 
O6. Ak sa môj webový prehliadač už automaticky aktualizoval, môžem sa vrátiť k staršej verzii? 
 
Návrat k predchádzajúcej verzii sa neodporúča. Namiesto toho vám na komunikáciu so softvérom CareLink Personal odporúčame používať Internet Explorer ako alternatívny webový prehliadač. Ak si predsa želáte vrátiť sa k predchádzajúcej verzii prehliadača FireFox, bude potrebné vykonať vyššie uvedené kroky popisujúce ako vypnúť automatické aktualizácie, aby sa zabránilo systému v automatickej aktualizácii vášho webového prehliadača hneď po návrate k staršej verzii.

 

O7. Kedy bude služba CareLink Personal aktualizovaná tak, aby bola kompatibilná s najnovšou verziou prehliadača FireFox? 
 
Môžeme vás ubezpečiť, že náš tím aktívne pracuje na riešení problémov s kompatibilitou webových prehliadačov ako tento. Nemáme presný časový rozvrh, kedy bude problém vyriešený, ale určite vám oznámime, hneď ako budeme mať ďalšie informácie.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.