Skip to main content

Program WeCare.
Je tu pre vás,
aby vám uľahčil
život s diabetom

Zabezpečuje podporu prostredníctvom osobných programov a špecializovaných odborníkov, ako aj zdrojov dostupných nepretržite online.

Poskytuje jednoducho dostupné služby a riešenia, ktoré sú zdrojom usmernenia a informácií, ktoré vám uľahčia život s diabetom.

Nech potrebujete čokoľvek, vždy stojíme pri vás. Ale nie je to len vďaka vývoju inovatívnych výrobkov. Pomáhame vám aj počas liečby diabetu aj mimo nej. Vďaka zdrojom, ktoré sú nepretržite k dispozícii online, a ľahko dostupným tímom odborníkov vám chceme poskytnúť väčšiu istotu a vyššie pohodlie pri manažmente diabetu. Registráciou na našej lokalite získate prístup k ešte lepším a individuálne prispôsobeným službám, napríklad k programu StartRightSM s prispôsobenou podporou pre začínajúcich, a širšej škále podporných služieb online aj offline. Nezabudnite, že nie ste sami. Náš program starostlivosti WeCare je tu pre vás.

Naše najužitočnejšie služby pre pacientov

Všetci sa snažíme uľahčiť vám život s diabetom, takže sa môžete zamerať na to, čo je dôležité.

Podpora a zdroje

text

Praktická inštruktáž

Aby ste dostali čo najlepšiu liečbu, je nevyhnutné, aby ste vedeli, ako najlepšie používať novú pomôcku.

Využite našich odborníkov

Rozhodujte sa správne.

Informačné bulletiny a blog spoločnosti Medtronic

Je to dlhá cesta a my stojíme pri vás.

Obráťte sa na našich odborníkov produktovej podpory

Naši odborne pripravení pracovníci produktovej podpory sú vždy dostupní telefonicky.

Odborníci a komunity

text