Výstrahy a alarmy na pumpe MiniMed

Nižšie vyberte svoju inzulínovú pumpu:

> Výstrahy a alarmy pre inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™
> Výstrahy a alarmy pre inzulínovú pumpu MiniMed® 640G

Výstrahy a alarmy pre inzulínovú pumpu MiniMed 640G

Výstrahy MiniMed 640G

Výstraha vás upozorňuje na situáciu, ktorá si môže vyžadovať vašu pozornosť. Ak sa objaví výstraha, mali by ste sa pozrieť, na čo vás pumpa upozorňuje. Príkladom výstrah sú hlásenia Nízky stav zásobníku alebo Slabá bateria pumpy.

Ak sa objaví výstraha:

Výstražné svetlo:

Na pumpe blikne červené svetlo, potom zhasne, opäť blikne a znova zhasne. Toto blikanie pokračuje, až kým sa chyba neodstráni. Spôsob blikania je znázornený tu: 

Výstražné svetlo inzulínovej pumpy MiniMed 640G pri alarme
MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Zvuk

V závislosti od nastavení zvuku pumpa vydáva opakovaný výstražný tón, plynule vibruje dvoma vibračnými impulzmi alebo vykonáva obe formy súčasne.

Displej

Na displeji pumpy sa objaví oznámenie so žltou ikonou a pokynmi, čo máte robiť. 
Ak chcete výstrahu riešiť a odstrániť: 
  1.  Prečítajte si text na obrazovke, aby ste zistili príčinu výstrahy a kroky, ktoré treba prijať.
  2. Stlačte šipku nadol Press.
  3. Stlačte tlačítko v strede Press.

 

Ak nezareagujete na výstrahu, zvukový alebo vibračný signál sa opakuje každých päť minút až do jej odstránenia.

Alarm MiniMed 640G

Ak sa objaví alarm, bol zaznamenaný problém, kvôli ktorému neprebieha dávkovanie inzulínu. Nedostávate dávky inzulínu. Je dôležité, aby ste tento alarm vyriešili okamžite. Príkladom takýchto alarmov sú hlásenia Blok.prutok inzulinu (zablokovaný tok inzulínu) a Vymňente baterii ihned (vymeňte batériu okamžite)

Keď sa vyskytne alarm:

Výstražné svetlo

Na pumpe dvakrát blikne červené svetlo, potom zhasne, opäť dvakrát blikne a znova zhasne. Toto blikanie pokračuje, až kým sa chyba neodstráni. Spôsob blikania je znázornený tu: 

Výstražné svetlo inzulínovej pumpy MiniMed 640G pri výstrahe

Zvuk

V závislosti od nastavení zvuku pumpa vydáva opakovaný výstražný tón, plynule vibruje tromi vibračnými impulzmi alebo vykonáva obe formy súčasne. 

Displej

Na displeji pumpy sa objaví oznámenie s červenou ikonou a pokynmi, čo máte robiť. 

Ak chcete alarm riešiť a odstrániť:

  1. Prečítajte si text na obrazovke, aby ste zistili príčinu alarmu a kroky, ktoré treba prijať.
  2. Stlačte  Press .
  3.  Stlačte  Press .

 

Ak nezareagujete na alarm, zvukový alebo vibračný signál sa opakuje každú minútu počas najbližších 10 minút. Po 10 minútach sa alarm zmení na sirénu. 

DÔLEŽITÉ

Info  Je dôležité, aby ste alarm Blok. prutok inzulínu (zablokovaný tok inzulínu) vyriešili okamžite.

Tento alarm znamená, že inzulín sa nemôže dostať cez hadičku alebo kanylu. Ak sa objaví tento alarm, skontrolujte, či nie je infúzna súprava upchatá alebo nie je ohnutá hadička.

  • Ak neobjavíte žiadny problém a nemáte možnosť hneď vymeniť zásobník alebo infúznu súpravu, môžete vybrať možnosť Obnovit bazál. Ak sa alarm Blok. prutok inzulínu objaví opäť, postupujte podľa krokov na obrazovke. Vyberte možnosť Přetočit a vymeňte zásobník a infúznu súpravu..
  •  Ak zaznamenáte nejaký problém alebo ak v zásobníku už nie je inzulín, pokračujte podľa krokov na obrazovke. Vyberte možnosť Přetočit a vymeňte zásobník a infúznu súpravu

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.