NAŠE PRODUKTY

O dávkovaní inzulínu

Infúzne súpravy a zásobníky sú kľúčovými zložkami pre úspešnú liečbu pomocou inzulínovej pumpy.

Všetky infúzne súpravy a zásobníky MiniMed® v kombinácii s pumpou predstavujú systém, ktorý vytvára jedinečné rozhranie s bezpečnejším spôsobom uchytenia ako konektor typu "luer".

Neprehliadnite Infúzne súpravy a zásobníky MiniMed ako kľúčové zložky úspešnej liečby pomocou pumpy.

Infúzne súpravy a zásobníky MiniMed

Dôležitou časťou tohto systému na dávkovanie inzulínu je pripojenie MiniMed, ktoré je patentované*jedinečné a nachádza sa na každej infúznej súprave.

Pripojenie MiniMed

Vlastnosti spojenie MiniMed®:

  • Ergonomické – veľká úchytka zabezpečujúca pohodlie. 
  • Bezpečná - dizajn znižujúci riziko zablokovania, nechceného dávkovania a úniku inzulínu. 

  • Poskytujúci istotu - zreteľné cvaknutie znamená, že všetky časti sú spojené a správne zaistené.

 

2 JEDNODUCHÉ KROKY PRE BEZPEČNÉ PRIPOJENIE  

Bezpečné pripojenie súpravy na dávkovanie inzulínu Bezpečné pripojenie súpravy na dávkovanie inzulínu

2 jednoduché kroky na spojenie zásobníka, infúzneho setu a inzulínovej pumpy.

Pacienti, ktorí mali možnosť vyskúšať si pripojenie MiniMed s "luer", trikrát viac uprednostňujú pripojenie MiniMed.**


Podľa spätnej väzby od našich pacientov po celom svete systém MiniMed vzbudzuje veľkú dôveru: každoročne sa tak spotrebuje viac ako sto miliónov infúznych sád a zásobníkov MiniMed.**
 

Výber spoľahlivej Infúznej súpravyZásobníka ktoré by vyhovovali vášmu životnému štýlu, je pre úspech liečby pomocou pumpy veľmi dôležitý. Keďže tieto zložky sú neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetu, je potrebné ich výberu venovať náležitú pozornosť.

 

Odkazy

  • *Konektor Paradigm – americký patent č. 6,585,695
  • **Údaje zo záznamov spoločnosti Medtronic

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.