NAŠE PRODUKTY

Zásobníky

Zásobníky MiniMed sú koncipované tak, aby zaručili čo najväčšiu mieru bezpečnosti a čo najviac zjednodušili proces plnenia.

Neprehliadnite Zásobníky MiniMed sú koncipované tak, aby čo najviac zjednodušili proces plnenia.

 Inzulínové zásobníky MiniMed

Unikátne vlastnosti MiniMed zásobníkov:

  • Rýchle a efektívne plnenie zásobníka a jednoduché zaobchádzanie - nie je potrebné nič rozoberať, zásobník môžete ihneď použiť
  • Menšie riziko poranenia – na rozdiel od zásobníkov s konektorom typu luer neprídete do kontaktu s ďalšou ihlou, nakoľko je súčasťou krytu TransferGuard
  • Bezpečné, stabilné a jednoduché plnenie zásobníka – kryt TransferGuard hladko dosadá na ampulku s inzulínom

 

Minimed insulin reservoirs

 

  •  Zaokrúhlený tvar pomáha predchádzať vzniku vzduchových bublín 

 

  • Menej prípadov tečenia alebo vyliatia – po odstránení krytu TransferGuard je zásobník chránený silikónovou membránou

Zásobníky MiniMed sú dostupné vo veľkosti 1,8 a 3 ml, aby lepšie splnili vaše denné potreby inzulínu.

Odkazy

  • *Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.