NAŠE PRODUKTY

MiniMed™ Quick-serter™

Nový a vylepšený zavádzač MiniMed™ Quick-serter™

Ľahšie
Jednoduchšie
Rýchlejšie
 

2x
ľahšie vloženie *

 

3x
menšia pravdepodobnosť,
že sa lepiaca páska prilepí
k zavádzaču*

 

O 25%
menej času na zavedenie*

 

93%
pacientov súhlasilo, že sa ľahko používa**

Nový a vylepšený zavádzač MiniMed™ Quick-serter™ je vytvorený na základe spätnej väzby od našich pacientov. Jeho nové vlastnosti umožňujú ľahšie, jednoduchšie a rýchlejšie zavedenie infúznej súpravy.
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.