NAŠE PRODUKTY

INFÚZNE SÚPRAVY

Spoločnosť Medtronic ponúka najširší rad infúznych súprav, aby ste si mohli vybrať tú najvhodnejšiu pre vaše pohodlie a bezpečnosť. 

Výberu infúznej súpravy by ste mali venovať dôkladnú pozornosť a zohľadniť pri ňom svoj životný štýl, vek a postavu, v súlade s medzinárodnými klinickými odporúčaniami.

Nižšie si môžete prezrieť kompletný rad infúznych súprav a použiť nástroj, ktorý vám pomôže vybrať, ktorá z nich je pre vás najvhodnejšia.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.