Paolin príbeh

Prečítajte si príbeh Paoly o tom, ako jej nedostatočná regulácia hodnôt glykémie priniesla vážne problémy s očami a ako proti nim bojuje.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Paolin príbeh

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2001

Mala som 7 rokov, keď mi diagnostikovali diabetes, a roky som sa liečila pomocou intenzifikovaného režimu. V tom čase som veľmi nerozmýšľala nad možnosťou dlhodobých komplikácií, ale po niekoľkých rokoch som začala mať kvôli nedostatočnej regulácii hodnôt glykémie vážne problémy so zrakom. Vtedy mi môj diabetológ odporučil prejsť na inzulínovú pumpu. Dnes, po mnohých liečebných procesoch a operáciách a s lepšou reguláciou hodnôt glykémie pomocou inzulínovej pumpy (dnes je moja priemerná hladina HbA1c 7 % !) môžem s radosťou skonštatovať, že sa môj zrak výrazne zlepšil a neprejavujú sa u mňa už žiadne komplikácie!

- PAOLA

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.