Znižovanie komplikácií

Mnohí ľudia s diabetom 1. typu majú obavu z možných dlhodobých komplikácií. Niektorí začnú na ne myslieť hneď po stanovení diagnózy, u iných obavy začnú až s prvými prejavmi alebo po diagnostikovaní prvých príznakov komplikácií.
 
Dlhodobo vysoké hodnoty glykémie sa spájajú s celým radom komplikácií. Kľúčom k zníženiu rizika dlhodobých komplikácií alebo ich oddialeniu je udržiavať si odporúčané hodnoty glykémie a cieľové hodnoty HbA1c*.

Prečítajte si skutočné príbehy ľudí s diabetom 1. typu a dozviete sa, ako si našli svoj spôsob na udržanie kontroly.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Znižovanie komplikácií

Christian, lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2012

Keď mi diagnostikovali diabetes, bol to pre mňa veľmi smutný moment. V 20-tich rokoch som mal zrazu pocit, že sa mi rozplynuli všetky sny. Keď som sa potom začal viac informovať o tomto ochorení, mal som čoraz väčšie obavy z predstavy dlhodobých komplikácií v dôsledku nedostatočnej regulácie hodnôt glykémie. (V tom čase som sa liečil pomocou intenzifikovaného inzulínového režimu a veľmi sa mi nedarilo.) Dnes však dokážem regulovať hodnoty glykémie oveľa lepšie. Žijem zdravo a aktívne a neprejavujú sa u mňa žiadne známky dlhodobých komplikácií. Som za to veľmi vďačný

- CHRISTIAN

Guidov príbeh - Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2005

Paolin príbeh - Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2001

Získajte viac informácií

Čo spôsobuje komplikácie?

Znižovanie rizika komplikácii

Pumpa: možné riešenie

Je pre mňa pumpa to pravé?

 

Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.