Znižovanie komplikácií

Je inzulínová pumpa pre mňa to pravé?

Neprehliadnite Ďalšie funkcie inzulínovej pumpy

Mnohým ľuďom s diabetom 1. typu prináša inzulínová pumpa výhody bez toho, aby si to uvedomovali. Tí, ktorí majú niektorý z nasledujúcich problémov, môžu pomocou inzulínovej pumpy dosiahnuť lepšiu kontrolu:

  • Obavy z dlhodobých komplikácií,
  • Zníženie relatívneho rizika dlhodobých komplikácií,
  • Strach z ihiel,
  • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie, 
  • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
  • Hladina HbA1c mimo rozsahu cieľových hodnôt,
  • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
  • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.


Najlepším spôsobom, ako udržať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, je kontrolovať ich pomocou samostatného monitorovania (SMBG) aspoň 4-krát denne a podľa potreby upravovať dávky inzulínu. S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G, ktorá využíva počítadlo Bolus Wizard®, môžete prepočítavať a upravovať dávky inzulínu a zlepšovať tak kontrolu hodnôt glykémie.

Pohovorte si so svojím lekárom o liečbe inzulínovou pumpou a o tom, či je tým správnym riešením pre vás.

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou možnosťou kontinuálneho monitorovania hladín glukózy (CGM) a terapeutický softvér CareLink™.

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť redukovať vplyvy hypoglykémie.* Ak hladina glukózy klesnú nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hladina glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladín glukózy. 


Odkazy

  • *Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.