Znižovanie komplikácií

Čo môže byť príčinou komplikácií?

Neprehliadnite Hyperglykémia výrazne ovplyvňuje dlhodobé komplikácie

Mnohí ľudia s diabetom 1. typu si prirodzene kladú otázku, ako to ovplyvní ich život, teraz aj v budúcnosti. 

Možné dlhodobé komplikácie môžu nastať po dlhšom čase života s diabetom, najmä pri dlhodobo vysokých hodnotách glykémie (hyperglykémia). Tieto komplikácie môžu zasiahnuť oči, srdce, pečeň, obličky, nervy a nohy.

Hyperglykémiu môžu spôsobovať napríklad tieto faktory:

  • Nedostatočný príjem inzulínu v pomere k jedlu,
  • Udržiavanie vysokých hodnôt glykémie v snahe predísť hypoglykémii,
  • Nesprávne výpočty dávok inzulínu, 
  • Zabúdanie na inzulín a bolusy,
  • Nedostatok testov v rámci samostatného monitorovania hodnôt glykémie.


Aby sa znížilo riziko komplikácií spôsobených hyperglykémiou, je dôležité udržiavať hodnoty glykémie čo najviac v rozsahu cieľových hodnôt.

Než som začal používať inzulínovú pumpu, dlhodobé komplikácie boli mojou nočnou morou. Moje hladiny HbA1c sa teraz pohybujú v prijateľnom rozsahu. Keď bývali príliš nízke, často som trpel hypoglykémiou. Pomocou inzulínovej pumpy si dokážem udržať dobré hladiny HbA1c a vyhnúť sa závažnej hypoglykémii.

- CHRISTIAN

'AKÉ HLAVNÉ KOMPLIKÁCIE SPÔSOBUJE DIABETES?          

Chronické komplikácie spôsobené diabetom zväčša súvisia s obehovým systémom. Vysoké hodnoty glykémie môžu ovplyvniť malé (mikrovaskulárne) aj veľké (makrovaskulárne) cievy.

Mikrovaskulárne cievy
Nadmerné množstvo glukózy v malých cievach ich po čase začne ničiť a môže viesť k zhoršeniu zraku, ochoreniu obličiek, poškodeniu nervov alebo problémom s krvným obehom.

Makrovaskulárne cievy
Nadmerné množstvo glukózy vo veľkých cievach môže po čase viesť k vzniku vencových tepien (infarkt), ischemickej chorobe dolných končatín alebo mozgovej mŕtvici.
 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.