Lýdiin príbeh

Prečítajte si príbeh Lydie o tom, ako jej výborná kontrola nad hodnotami glykémie dopomohla k bezproblémovému tehotenstvu a zdravému dieťatku. 

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Lýdiin príbeh

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2011

Keď som sa po prvýkrát rozhodla založiť si rodinu, moja sestrička a lekár mi zdôraznili, že pred otehotnením a počas tehotenstva je dôležité mať dokonalú kontrolu nad hodnotami glykémie a odporučili mi prejsť z viacnásobného podávania inzulínu injekčne na inzulínovú pumpu. Keď som to urobila, moje hladiny HbA1c klesli pod hodnotu 6,0, počas tehotenstva som nemala problémy s výkyvmi hodnôt glykémie a samotný pôrod prebehol veľmi dobre. Používanie pumpy mi rozhodne pomohlo priviesť na svet zdravé dieťa a teraz sme veľmi šťastná rodina

- LYDIA

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.