Plánovanie tehotenstva

Ak chcú ženy s diabetom 1. typu otehotnieť alebo sa pripravujú na blížiaci sa pôrod, tento proces si vyžaduje dôkladné plánovanie a prípravu. Takéto ženy majú určite veľa otázok. 
 

Hlavnou starosťou každého rodiča s diabetom 1. typu, ktorý sa rozhodne založiť si rodinu, je zdravie jeho dieťaťa. Pre zdravé tehotenstvo je najdôležitejšie mať pod kontrolou hodnoty glykémie, čo môže byť počas tehotenstva, vzhľadom na neustále sa meniace hladiny hormónov, dosť namáhavé.


Prečítajte si príbehy zo života žien s diabetom 1. typu a dozviete sa, ako vďaka zlepšeniu kontroly hodnôt glykémie absolvovali šťastné tehotenstvo.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Plánovanie tehotenstva

Maria Carmela, lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2012

Sedemnásť rokov som si viackrát denne dávkovala inzulín injekciami, až kým som nezačala premýšľať o tehotenstve. Môj lekár mi povedal, že ak chcem mať bezproblémové tehotenstvo, musím znížiť hodnoty HbA1c a dosiahnuť glykemickú stabilitu. Preto mi navrhol inzulínovú pumpu. Pri viacnásobnom podávaní inzulínu injekčne bola moja hladina HbA1c 8,3 % (67,2 mmol/mol), ale pri liečbe pumpou klesla na 6,4 % (46,4 mmol/mol). Krátko nato som zistila, že som tehotná. Často žartujem, že náš syn je dieťaťom mojej pumpy. Som za to veľmi vďačná.

- MARIA CARMELA

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.