Plánovanie tehotenstva

Plánovanie bezproblémového tehotenstva

Neprehliadnite Faktory, ktoré treba zohľadniť pri plánovaní tehotenstva

Pri správnej starostlivosti a liečbe môžu mať aj ženy s diabetom 1. typu bezproblémové tehotenstvo a pôrod.

Bez ohľadu na to, či len plánujete otehotnieť alebo už ste tehotná, pri dostatočnom odhodlaní a dôkladnom plánovaní nemusí mať vaše dieťa žiadne problémy. Ženy s diabetom 1. typu by mali pred pôrodom, počas neho aj po ňom zohľadniť niekoľko dodatočných faktorov. 

Zmeny v tele počas tehotenstva

Počas tehotenstva prechádza telo mnohými zmenami, ktoré ovplyvňujú potrebné množstvo inzulínu, a počas nich je dôležité mať veľmi dobrú kontrolu nad hodnotami glykémie. Je to veľmi dôležité, pretože tehotnej žene môžu hroziť tieto riziká: 

  • Hypoglykémia 
    Tehotné ženy sú náchylnejšie na nízke hodnoty glykémie, a to najmä počas spánku a v noci.*
  • Hyperglykémia 
    Vysoké hodnoty glykémie pred otehotnením a počas tehotenstva zvyšujú riziko potratu, vrodených chýb detí a môžu pre dieťa predstavovať dodatočné riziko.*
  • Nestabilné hodnoty glykémie
    Ranné nevoľnosti, postprandiálna hyperglykémia a zmeny hladín hormónov môžu narušiť stravovacie návyky ženy a harmonogram podávania injekcií, v dôsledku čoho je ťažšie udržať hodnoty glykémie v rozsahu cieľových hodnôt, a to môže negatívne vplývať na vývoj dieťaťa.*

Pri diabete môže byť každý deň iný. Aby ste dokázali dosiahnuť lepšiu kontrolu, je dôležité pochopiť, ako sa telo počas tehotenstva mení.

Vďaka inzulínovej pumpe sa mi narodila zdravá dcérka – bol to pre mňa skutočný zázrak! Dnes by som sa pumpy nikdy nevzdala.

- CINDY

 

Odkazy

  • *Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.