Plánovanie tehotenstva

Pumpa – možné riešenie

Neprehliadnite Ako môžu inzulínové pumpy pomôcť regulovať hodnoty glykémie počas tehotenstva

Mnohé ženy s diabetom 1. typu sa pri riešení problémov s kontrolou hodnôt glykémie spoliehajú na inzulínové pumpy.

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku alebo dokonca ho pripevniť na podprsenku.

Inzulínová pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. 

Vďaka tomu môžete lepšie nastavovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä po jedle a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu nad hodnotami glykémie. 

Pri liečbe pomocou pumpy vám namiesto každodenných injekcií stačí každé 2 až 3 dni vymeniť infúznu súpravu.

Pri viacnásobnom podávaní inzulínu injekčne je ťažšie prispôsobiť liečbu meniacim sa hladinám hormónov počas tehotenstva ako pri použití inzulínovej pumpy. Preto som sa rozhodla pre inzulínovú pumpu. Pre moje nenarodené dieťa chcem len to najlepšie.

- LYDIA

AKO INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHA ZÍSKAŤ KONTROLU NAD HODNOTAMI GLYKÉMIE?

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G  môžete lepšie regulovať hodnoty glykémie a znížiť riziko hypoglykémie a hyperglykémie vďaka možnosti nastavenia dávok inzulínu. Používatelia inzulínovej pumpy majú tieto výhody: 

 • Jednoduchšie dávkovanie
  Výpočet potrebných dávok inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Súčasťou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je zabudovaná funkcia Bolus Wizard®, vďaka ktorej môžete pri nastavovaní dávky dosiahnuť presnejšiu hodnotu tým, že zohľadníte inzulín prítomný v  tele, aktuálne hodnoty glykémie, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu.
 • Menej injekcií
  Presné dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu sa podávajú počas dňa prostredníctvom infúznej súpravy, ktorú stačí raz za 2 až 3 dni jednoducho odstrániť a vymeniť.
 • Väčšia flexibilita
  Inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorí alebo si chcete dať niečo dobré potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo a nemusíte sa trápiť s injekciami. Pumpa dokonca ponúka možnosť nastaviť dočasnú bazálnu dávku inzulínu a proporčne ju znížiť, napríklad počas cvičenia.
 • Ďalšie výhody
  Ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela do pumpy hodnoty glykémie, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou počítadla Bolus Wizard. Zároveň tieto údaje ukladá do digitálneho denníka, spoločne s údajmi o dávkach inzulínu.

AKO VÁM MÔŽE INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G  UĽAHČIŤ KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Mnohé klinické štúdie*  potvrdzujú, že pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli z MDI na inzulínovú pumpu, uvádzajú, že sa im zvýšila kvalita života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší. Inzulínová pumpa MiniMed 640G  vám pomôže zachovať cieľové hodnoty a znížiť hypoglykémiu*.  Jednoduchšia regulácia dávkovania inzulínu dáva pacientovi možnosť väčšej flexibility. 

Výpočet potrebného množstva inzulínu uľahčuje funkcia Bolus Wizard®, ktorá pri počítaní zohľadňuje príjem sacharidov, hodnoty glykémie, pomer inzulínu k sacharidom a množstvo aktívneho inzulínu v tele. Vďaka tomu dostane telo presne takú dávku inzulínu, akú potrebuje na reguláciu hodnôt glykémie.

Infúzne súpravy a tehotenstvo

Inzulínová pumpa MiniMed 640G obsahuje infúznu súpravu a automatické zavádzače s jedinečnou technológiou prispôsobenou vášmu telu a životnému štýlu. 

Účinné dávkovanie inzulínu závisí od správneho ovládania infúznej súpravy. Ak budete infúznu súpravu meniť každé 2 až 3 dni, zaručí vám to účinnejšiu liečbu.

Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele tehotnej ženy
Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele tehotnej ženy

Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.