Plánovanie tehotenstva

Podávanie inzulínu počas tehotenstva

Neprehliadnite Zmeny v potrebných dávkach inzulínu počas tehotenstva
 • Pred počatím a 1. trimester
  Snaha o čo najlepšiu kontrolu hodnôt glykémie pred otehotnením a počas tehotenstva môže znížiť riziko komplikácií u dieťaťa. V tomto čase však u matky hrozí aj zvýšené riziko hypoglykémie, preto sa v prvom trimestri môžu dávky inzulínu znížiť.
 • 2. trimester
  V tomto štádiu je už plne vyvinutá placenta a hladiny hormónov začínajú plynule stúpať, s čím sa zvyšujú aj potrebné dávky inzulínu. Dôležité je najmä zvýšiť bolusy pred jedlom a dôsledne kontrolovať hodnoty glykémie po jedle.
 • 3. trimester
  V neskorom štádiu tehotenstva sa inzulín absorbuje pomalšie a môže byť menej účinný pri znižovaní hodnôt glykémie, môže byť preto potrebné ho podávať vo väčších dávkach a skôr, čiže 30 až 40 minút pred jedlom. Dôsledná kontrola nad hodnotami glykémie počas posledného trimestra môže prispieť k zdravému vývinu orgánov dieťaťa, udržaniu normálnej pôrodnej hmotnosti a zníženiu rizika hypoglykémie dieťaťa tesne po narodení.
 • Pôrodné sťahy a pôrod
  Počas pôrodu sa dôkladne monitorujú hodnoty glykémie, aby zostal zachovaný rozsah cieľových hodnôt. Môže byť potrebné podávať malé inzulínové bolusy, pričom mnohé ženy sa rozhodnú počas pôrodu pokračovať s liečbou pomocou inzulínovej pumpy.
  Ihneď po pôrode a do 24 hodín po ňom sa výrazne znížia požiadavky na podávanie inzulínu a môžu sa zmeniť cieľové hodnoty glykémie.
 • Návrat domov
  Prispôsobovanie sa novému životu s bábätkom často znamená nepredvídateľný harmonogram spánku a jedla, čo môže byť pri diabete výrazný problém. 
  U kojacich matiek môžu počas kojenia a po ňom rýchlo klesať hodnoty glykémie, preto je potrebné ich pravidelne kontrolovať a v prípade potreby znížiť dávky inzulínu.

Po mesiaci liečby pomocou pumpy mi klesli hodnoty HbA1c z 8,3 % (67 mmol/mol) na 6,2 % (44 mmol/mol) a tiež som zistila, že som tehotná! Vďaka prechodu z MDI na CSII som dokázala zlepšiť reguláciu hodnôt glykémie a získala som novú mieru slobody, o ktorej som predtým ani nesnívala

- MARIA

ZNÍŽENÉ HLADINY HBA1C MÔŽU ZNÍŽIŤ RIZIKO KOMPLIKÁCIÍ

HbA1c Dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky. 


Dôsledná kontrola hodnôt glykémie je jedným z cieľov aj u žien s diabetom 1. typu počas tehotenstva. Hladiny HbA1c je potrebné monitorovať raz za 3 mesiace, pričom cieľom je udržať ich hodnotu nižšiu ako 7 % alebo dosiahnuť hodnotu stanovenú vaším lekárom*.


Práve preto sú ženy často nútené zintenzívniť liečbu, aby dosiahli stanovené hodnoty glykémie, a pritom sa vyhli hypoglykémii. Medzi rôzne opatrenia patria: 

 • malé korekčné bolusy v priebehu dňa pri hodnotách mimo cieľového rozsahu, ktoré si vyžadujú viac dávok inzulínu,
 • presnejšie dávky inzulínu pred jedlom, ktoré vám pomôžu udržať si stabilné hodnoty glykémie po jedle bez dodatočných korekcií,
 • časté kontroly hodnôt glykémie, na základe ktorých sa môže upraviť liečba.

Takže, ak ste pacientka s diabetom 1. typu a chceli by ste otehotnieť alebo už ste tehotná, ako môžete dosiahnuť pevnú kontrolu nad hodnotami glykémie, keď sa vaše telo neustále mení?

Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.