Novodiagnostikovaní pacienti

Diagnóza diabetes 1. typu môže byť pre mnohých ľudí šokom a môže u nich vyvolať mnohé otázky, napríklad: Prečo práve ja? Ako sa zmení môj život? Ako môžem opäť získať kontrolu?        

Liečba diabetu sa môže zdať príliš náročná, obzvlášť na začiatku, po stanovení diagnózy. Kľúčom k úspechu je dozvedieť sa o svojom ochorení čo najviac a porozumieť, ako udržať hodnotu glykémie v rozsahu cieľových hodnôt.  

Prečítajte si skutočné príbehy ľudí s diabetom 1. typu a dozviete sa, ako si našli svoj spôsob na zlepšenie kontroly ochorenia.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

PREHRAŤ VIDEO

Novodiagnostikovaní pacienti

Emily a Jane s lepšou kontrolou vďaka pumpám od roku 2012 a 2011

Diabetes mi diagnostikovali pred 6 rokmi a začínala som injekčným podávaním inzulínu viackrát denne. Hoci som sa veľmi snažila, nebola to v súlade s mojím životným štýlom. Tento spôsob liečby bol pre mňa frustrujúci a vyčerpávajúci. Keď mi bola navrhnutá liečba inzulínovou pumpou, mala som radosť a bola som dohodlaná ju vyskúšať. Hodnota môjho HbA1c sa zlepšila a naďalej sa zlepšuje vďaka tomu, že som sa dozvedela veľa tipov a trikov, ako svoju pumpu využívať. Uvedomila som si, že keby som pumpu začala používať skôr, mohla som zlepšenie kontroly dosiahnuť už dávno. Keď minulý rok diagnostikovali diabetes mojej dcére Emily, bola som rada, že môže s používaním pumpy začať hneď a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu.

- Jane

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.