Novodiagnostikovaní pacienti

Regulácia hodnôt glykémie

Neprehliadnite Význam HbA1c

Aby ste mohli udržiavať hodnoty glykémie v rozsahu cieľových hodnôt a znížili tak riziko komplikácií, je potrebné podávať telu presné dávky inzulínu. Medzi rôzne spôsoby liečby patria:

 • Bežná liečba
  Aplikácia 2 až 3 injekcií denne so zmesou dlho a krátko pôsobiaceho inzulínu.
 •  Intenzifikovaný inzulínový režim  (MDI - Multiple Daily Injections)
   Aplikácia 3 alebo viac injekcií rýchlo pôsobiaceho inzulínu a 1 až 2 injekcií dlho pôsobiaceho inzulínu denne.
 • Inzulínová pumpa (kontinuálne subkutánne infúzne podávanie inzulínu, CSII)
  Pri CSII sa dávkuje rýchlo pôsobiaci inzulín 24 hodín denne, čím sa nahrádza potreba podávania viacerých injekcií denne. Dávkovanie inzulínu je naprogramované tak, že napodobňuje spôsob, akým pankreas produkuje inzulín, a dá sa prispôsobiť vašim telesným potrebám. Rýchlo pôsobiaci inzulín má rýchly účinok a pomáha znižovať výkyvy hodnôt glykémie v dôsledku príjmu sacharidov alebo v prípade potreby znižovať jej vysoké hodnoty.

Táto pumpa mi zmenila život. Nemám žiadny prísny režim, môžem robiť všetko čo chcem a kedy chcem, a navyše mám oveľa lepšiu kontrolu.

- TERESA

ZNÍŽTE HODNOTU HBA1C A ZNÍŽITE RIZIKO KOMPLIKÁCIÍ

HbA1c: Dôležitý ukazovateľ hodnotenia kompenzácie diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.

V štúdii DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) sa potvrdilo, že znížením hodnoty HbA1c hoci len o 1 % môže klesnúť riziko vzniku mikrovaskulárnych komplikácií až o 40 %*. Hladiny HbA1c je potrebné monitorovať raz za 3 mesiace, pričom cieľom je udržať ich hodnoty nižšie ako 7 % (53 mmol/mol) alebo dosiahnuť hodnoty stanovené vaším lekárom*.

Normálne hodnoty glykémie sa pohybujú v rozpätí 4,0 až 7,8 mmol/l, pričom tieto hodnoty sa môžete pokúsiť dosiahnuť prostredníctvom samostatného monitorovania hodnôt glykémie (SMBG) pomocou osobného glukomera*.

 • Hypoglykémia označuje stav, kedy hodnoty glykémie klesnú pod hodnotu 3,5 mmol/l, aj keď presné číslo sa môže  pre jednotlivé osoby líšiť. V prípade miernej hypoglykémie pocíti pacient jej príznaky a môže predísť jej zhoršeniu tým, že vypije alebo zje niečo s obsahom sacharidov. Pri silnej hypoglykémii potrebuje pacient pomoc ďalšej osoby a tento stav si môže vyžadovať hospitalizáciu.
 • Hyperglykémia označuje stav, kedy sú hodnoty glykémie príliš vysoké, zvyčajne vyššie ako 11,1 mmol/l, ale presné hodnoty sa môžu pre jednotlivé osoby líšiť. Ak hodnoty glykémie prekročia 15 mmol/l, treba tento stav okamžite riešiť, aby sa predišlo akútnym komplikáciám.


Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hodnôt HbA1c môže byť pomerne náročné. Liečba pomocou inzulínovej pumpy umožňuje upraviť dávky inzulínu tak, aby zodpovedali potrebám tela v jednotlivých hodinách.

Ak vám bol nedávno diagnostikovaný diabetes 1. typu, ako môžete udržiavať hodnoty glykémie pod kontrolou bez toho, aby to zmenilo váš životný štýl?

Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.