Novodiagnostikovaní pacienti

Pumpa – možné riešenie

Neprehliadnite Informácie o tom, ako vám môžu inzulínové pumpy pomôcť pri liečbe diabetu

Mnoho ľudí s diabetom 1. typu sa spolieha na inzulínové pumpy pri riešení úlohy ako si udržať lepšiu kontrolu nad hladinou glykémie. 

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku alebo dokonca ho pripevniť na podprsenku.

Inzulínová pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. 
Vďaka tomu môžete lepšie upravovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä po jedle a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu nad hodnotami glykémie. 

Pri liečbe pomocou pumpy vám namiesto každodenných injekcií stačí každé 2 až 3 dni vymeniť infúznu sadu.

Venoval som sa mnohým športom a vždy som chcel podávať čo najlepšie výkony, ale pomocou inzulínového pera som nikdy nedokázal dosiahnuť správnu mieru kontroly.

- Simon

AKO INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHA ZÍSKAŤ KONTROLU NAD HODNOTAMI GLYKÉMIE?

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G  môžete lepšie regulovať hodnoty glykémie a znížiť riziko hypoglykémie a hyperglykémie vďaka možnosti nastavenia množstva inzulínu. Používatelia inzulínovej pumpy majú tieto výhody: 

 • Jednoduchšie dávkovanie
  Výpočet potrebného množstva inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Súčasťou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je zabudovaná funkcia  Bolus Wizard®;, vďaka ktorej môžete pri nastavovaní dávky dosiahnuť presnejšiu hodnotu tým, že zohľadníte inzulín prítomný v tele, aktuálne hladiny glukózy, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu.
 • Menej injekcií
  Presné množstvo rýchlo pôsobiaceho inzulínu sa podávajú počas dňa prostredníctvom infúznej sady, ktorú stačí raz za 2 až 3 dni jednoducho odstrániť a vymeniť.
 • Väčšia flexibilita
  Inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorí alebo si chcete dať niečo dobré a potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo a nemusíte sa trápiť s injekciami. Pumpa dokonca ponúka možnosť nastaviť dočasnú bazálnu dávku inzulínu a proporčne ho znížiť, napríklad počas cvičenia.
 •  Ďalšie výhody
  Ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela do pumpy hodnoty glykémie, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou funkcie Bolus Wizard. Zároveň tieto údaje ukladá do digitálneho denníka, spoločne s údajmi o množstve inzulínu..

AKO VÁM INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G MÔŽE UĽAHČIŤ KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Mnohé klinické štúdie*. potvrdzujú, že pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli od Intenzifikovaného inzulínové režimu (MDI) na inzulínovú pumpu, uvádzajú zvýšenie kvality života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G  vám pomôže zachovať cieľové hodnoty a znížiť riziko hypoglykémie*. Jednoduchšia regulácia dávkovania inzulínu dáva pacientovi možnosť väčšej flexibility.      

INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G A JEDLO

Jedlo zohráva pri liečbe diabetu kľúčovú úlohu. Ak si inzulín dávkujete injekciami viackrát denne, môžu vám oneskorené jedlá, vynechané jedlá alebo rôzne diéty spôsobovať problémy. S inzulínovou pumpou MiniMed 640G môžete ľahšie kombinovať jedlo a potrebné dávky inzulínu, napríklad môžete použiť viaceré typy bolusov podľa danej situácie a typu jedla.

Výpočet potrebného množstva inzulínu uľahčuje funkcia Bolus Wizard, ktorá pri počítaní zohľadňuje príjem sacharidov, hodnoty glykémie, pomer inzulínu k sacharidom a množstvo aktívneho inzulínu v tele. Vďaka tomu dostane telo presne takú dávku inzulínu, akú na reguláciu hodnôt glykémie potrebuje. 

INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G A CVIČENIE

Bežný pohyb je dôležitý pre telo aj ducha a odporúča ho väčšina lekárov. Cvičenie zároveň znižuje hodnoty glykémie. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G umožňuje prispôsobiť bazálnu dávku inzulínu k vykonávanej činnosti – od vyčerpávajúceho zápasu až po nenáročný výlet, pričom pomáha znížiť riziko hypoglykémie spôsobenej športom. Mnohí atléti s diabetom 1. typu využívajú inzulínovú pumpu na zlepšenie regulácie hodnôt glykémie.

INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G A NOČNÁ HYPOGLYKÉMIA

Potrebné výšky bazálnych dávok sa v priebehu 24 hodín môžu meniť. V prípade MDI sú dávky dlhodobo pôsobiaceho inzulínu zvyčajne prispôsobené bežným potrebám bez toho, aby zohľadňovali tieto výkyvy. V prípade pumpy MiniMed Veo je možné jednotlivé bazálne dávky prispôsobiť osobným potrebám používateľa v jednotlivých hodinách, čo prispieva k znižovaniu rizika hypoglykémie, najmä v noci počas spánku.

 

Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele dospelého človeka

 

Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.