Novodiagnostikovaní pacienti

Je pumpa pre mňa tým správnym riešením?

Neprehliadnite Ďalšie funkcie inzulínovej pumpy

Mnohí ľudia s diabetom 1. typu netušia aké výhody by im inzulínová pumpa mohla priniesť. Inzulínová pumpa, ako je MiniMed® 640G, by vo všeobecnosti mohla pomôcť dosiahnuť lepšiu kontrolu hladiny glukózy u tých, ktorí majú niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Strach z ihiel,
  • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie,
  • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
  • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt,
  • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
  • Obavy z dlhodobých komplikácií,
  • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.
Najlepším spôsobom, ako udržať hodnoty glykémie v odporúčanom rozsahu, je kontrolovať ich pomocou samostatného monitorovania (SMBG) aspoň 4-krát denne a podľa potreby upravovať liečbu. S inzulínovou pumpou MiniMed 640G, ktorá využíva funkciu Bolus Wizard®, môžete prepočítavať a upravovať dávky inzulínu a zlepšovať tak kontrolu nad hodnotami glykémie.
 
Porozprávajte sa svojím lekárom o liečbe inzulínovou pumpou a o tom, či je tým správnym riešením pre vás.

Inzulínovú pumpu som sa rozhodla vyskúšať vtedy, keď som začala myslieť na budúcnosť. Nikdy by som si neodpustila, keby som pre svoje deti nespravila všetko, čo je v mojich silách

- DOMINIKA

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED®640G

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou funkciou kontinuálneho monitorovania hladín glukózy (CGM) a  terapeutický softvér CareLink™. 
 

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť znížiť vplyv hypoglykémie*. Ak hladina glukózy klesne nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hladina glukózy opäť stúpne na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladiny glukózy.
 
Ak chcete získať viac informácií o týchto doplnkových možnostiach a o tom, ako môžu prispieť k lepšej liečbe diabetu, navštívte našu webovú lokalitu www.medtronic-diabetes.sk alebo sa obráťte na zdravotníckych pracovníkov.  

 


Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.