Dominikin príbeh

Dominika najprv svoju diagnózu odmietala, ale nakoniec sa jej podarilo dostať hodnoty glykémie pod kontrolu pomocou inzulínovej pumpy.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Dominikin príbeh

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2012

Keď mi diagnostikovali diabetes, najprv som sa rozhodla ignorovať to. Nemala som záujem liečiť sa. Jednoducho som si nepripúšťala, že ho mám. Potom sa ale u jedného dievčaťa, ktoré som poznala, prejavili vážne dlhodobé komplikácie v dôsledku nezvládnutého diabetu. V tom čase som sa stretla s lekárom, ktorý bol presvedčený o priaznivých účinkoch inzulínovej pumpy, a tak som sa to rozhodla vyskúšať. Vďaka inzulínovej pumpe môžem teraz oveľa ľahšie regulovať hodnoty glykémie, žiť normálnym životom, a čo je najlepšie, tešiť sa na budúcnosť

- DOMINIKA

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.