Zákaznícka podpora

CareLink Assist

Dôležité oznámenie pred spustením vzdialenej relácie cez aplikáciu GoToAssist

Smiem vás požiadať o súhlas so vzdialeným prístupom k vášmu počítaču na účely riešenia problémov? Vzdialený prístup slúži na posudzovanie stavu počítačových programov a nastavení za účelom ustanovenia náležitého riešenia problémov so softvérom Medtronic, o ktorých sme diskutovali.
 
V záujme riešenia vzniknutých problémov môžeme spúšťať programy, meniť konfiguráciu nastavení a inštalovať/odinštalovať softvér.
 
Nebudeme prehliadať, sprístupňovať ani pozmeňovať nič, čo nemá spojitosť so softvérom Medtronic, pričom aktívnu reláciu môžete kedykoľvek sami prerušiť jednoduchým ukončením aplikácie „GoToAssist“.
 
Nad rámec ustanovení zákona o produktovej zodpovednosti nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré utrpí používateľ v dôsledku nenáležitého používania aplikácie „GoToAssist“.
 
Kým začneme, zavrite všetky programy a dokumenty, ktoré obsahujú súkromné alebo osobné údaje.

GoToAssist

Vzdialená relácia sa spustí po vyjadrení súhlasu s vyššie uvedenými ustanoveniami a stlačení tlačidla „OK“.

Do nižšie uvedeného rámčeka zadajte číslo relácie, ktoré ste dostali od nášho zástupcu podpory, a stlačte tlačidlo „OK“.


 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.