Naše inovácie

O spoločnosti Medtronic

Zlepšovanie spôsobu liečby diabetu

Spoločnosť Medtronic už 30 rokov stojí na čele technologickej revolúcie v oblasti liečby diabetu. Táto história sa najlepšie odráža v našom odhodlaní a nepretržitej snahe vytvoriť „umelý pankreas“.

Neprehliadnite Záväzok spoločnosti Medtronic zlepšovať spôsoby liečby diabetu

V roku 1983 sme ako prví prišli s myšlienkou kontinuálneho dávkovania inzulínu a predstavili sme prvú inzulínovú pumpu ako najinovatívnejší spôsob podávania inzulínu a zlepšenia kontroly nad hodnotami glykémie u ľudí s diabetom.
Odvtedy si spoločnosť Medtronic udržiava vedúce postavenie na trhu a buduje svoje dobré meno prostredníctvom jedinečných riešení v oblasti liečby pomocou inzulínovej pumpy, kontinuálneho monitorovania glukózy a spracovania údajov.

  • Boli sme prvou spoločnosťou, ktorá priniesla na trh produkty na kontinuálne monitorovanie glukózy a jedinou spoločnosťou ponúkajúcou zariadenie pre odborníkov schválené úradom FDA.
  • Pracujeme na vytvorení prvého umelého pankreasu, ktorý by sme chceli uviesť na trh v priebehu niekoľkých rokov.
  • Sme prvou spoločnosťou, ktorá predstavuje funkcie integrovaného systému MiniMed™ 640G, ktoré môžu viesť k zlepšeniu kontroly1 vďaka zníženiu počet prípadov hypoglykémie2 a poskytnutiu prispôsobených nastavení na lepšiu liečbu diabetu.

Naše služby podpory a nástroje sa snažíme neustále vylepšovať tak, aby sme posilňovali dôveru pacientov v nás aj seba samých. Vďaka našim pokrokovým produktom na liečbu pomocou inzulínovej pumpy, kontinuálneho monitorovania glukózy a spracovania údajov ponúkame tie najmodernejšie riešenia na liečbu diabetu. Riešenie pre pacientov s diabetom 1. typu dnes aj do budúcna.

BUDÚCNOSŤ LIEČBY DIABETU

 

Hlavnou prioritou spoločnosti Medtronic je vytvorenie umelého pankreasu, inak povedané "systému uzavretého okruhu", ktorý bude monitorovať hladiny glukózy 24 hodín 7 dní v týždni a automaticky dávkovať potrebné množstvá inzulínu

Systém MiniMed Paradigm® Veo™ a najnovší integrovaný systém MiniMed® 640G  (vybavený inovačnou technológiou, ktorá lepšie imituje spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom a umožňuje dosiahnuť lepšiu kontrolu) sú náznakom, že už nie sme ďaleko od cieľa. Naši vedci sa teraz zameriavajú na vytvorenie nového spôsobu regulácie dávkovania inzulínu bez zásahu používateľa.


Keď tento proces dotiahneme do konca, veríme, že systém uzavretého okruhu zmení život miliónov ľudí s diabetom po celom svete.

Odkazy

  • 1Porovnanie s intenzifikovaným inzulínovým režimom na základe klinickej štúdie STAR 3: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320. 2. Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.