NAŠE PRODUKTY

SOFTVÉR NA REGULÁCIU LIEČBY CARELINKTM

CareLink™ je názov nášho radu softvérov na reguláciu liečby. 

Neprehliadnite Zistite, ako vám softvér CareLink môže pomôcť pri regulácii diabetu

CareLink Pro

Softvér CareLink™ Personal je určený pre pacientov a spúšťa sa cez webovú lokalitu. Pomocou tohto bezpečného internetového softvéru na reguláciu liečby môžete preberať informácie z pumpy vo forme správ, pomocou ktorých môžete sledovať schémy vývoja vášho diabetu a liečby.Ak máte so sebou zariadenie CareLink USB (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™) alebo glukomer CONTOUR® PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® 640G), môžete preberať údaje z pumpy doma alebo hocikde, kde máte prístup k internetu. Stačí, ak sa zaregistrujete a prihlásite, podobne ako keď si vytvárate e-mailové konto na webe.

Softvér CareLink™ Pro je určený pre klinických pracovníkov a nemocnice a je k dispozícii len pre zdravotníckych pracovníkov. Výstupy generované týmto softvérom obsahujú rovnaké údaje zaznamenané pumpou ako správy generované softvérom CareLink Personal, ale nachádza sa v nich viac klinických detailov. Softvér CareLink Pro je potrebné prevziať z disku CD-ROM. 

AKO VÁM MÔŽE SOFTVÉR CARELINK™ PERSONAL POMÔCŤ

 • Získanie lepšej kontroly 
  Z klinickej štúdie vyplýva, že u ľudí, ktorí používajú softvér CareLink Personal, sa zlepšila kontrola hladín HbA1c v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa liečia pomocou inzulínovej pumpy bez softvéru CareLink™ Personal. Realizátori výskumu sa domnievajú, že dôvodom je „lepší kontakt prostredníctvom internetu s poskytovateľmi starostlivosti pre pacientov s diabetom “.
 •  Jednoduchšia identifikácia modelov a problémov 
  Zrozumiteľné výstupy, vďaka ktorým môžete pochopiť účinky inzulínu, sacharidov a cvičenia na hodnoty glykémie.
 • Diaľková spolupráca s vašim lekárom 
  Medzi dvoma návštevami môže váš lekár na diaľku kontrolovať údaje v softvéri CareLink Personal a v prípade potreby lepšie upraviť nastavenie liečby.
 • Maximálne využitie možností softvéru
  Softvér CareLink umožňuje preberať údaje zo širokého radu glukomerov. Ak tieto údaje zadáte do pumpy (pomocou funkcie Bolus Wizard®), budete si môcť prevziať všetky hodnoty glykémie naraz.
 • Komplexnejší obraz
  Pomocou funkcie kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) inzulínovej pumpy si budete môcť pozrieť celkový prehľad trendov vývoja vašej glykémie, dávkovania inzulínu, hodnôt glykémie, cvičenie atď. Všetky tieto informácie máte na jednom mieste a nepotrebujete na to žiadne protokoly.

Spoznanie účinkov dávok inzulínu, stravovacích návykov, cvičenia a liekov na vaše hodnoty glykémie je kľúčom k zlepšeniu regulácie vášho diabetu. Údaje sú znázornené v jednoduchých diagramoch, grafoch a tabuľkách, pomocou ktorých môžete identifikovať jednotlivé modely a problémy. Môžu tak pomôcť vám a vášmu lekárovi odhaliť hlavnú príčinu nízkych a vysokých hodnôt glykémie v konkrétnych prípadoch.

Čo potrebujete na jeho používanie

Softvér CareLink má jedinečnú funkciu, ktorá lekárom umožňuje prezeranie vašich údajov cez počítač v nemocnici. Ak vo vašej nemocnici majú softvér CareLink, môžete im udeliť oprávnenie na prístup k vášmu kontu. Následne sa budú môcť cez svoj počítač prihlásiť k vášmu internetovému kontu a rýchlo a bezpečne skopírovať stiahnuté údaje do svojich záznamov.

CareLink Report

SPRÁVY ZO SOFTVÉRU CARELINK PERSONAL

Pomocou softvéru CareLink Personal môžete jednoduchšie sledovať hodnoty glykémie a hodnoty glukózy namerané senzorom a porovnávať prípadné zmeny oproti každodenným činnostiam a jedlu. Jasné a jednoduché správy obsahujú diagramy, grafy a tabuľky, v ktorých sú tieto zmeny znázornené graficky a doplnené konkrétnymi číselnými hodnotami. 

Zoznam typov zobrazovaných správ závisí od načítaných zariadení, ale nižšie je uvedený prehľad jednotlivých druhov správ, z ktorých si môžete vybrať.

Najčastejšie používané typy správ:

 • Správa s rýchlym zhrnutím
  Zobrazuje ako dávkovanie inzulínu, strava a cvičenie ovplyvňujú kontrolu glykémie a hodnoty glukózy zaznamenané senzorom za dva týždne.
 • Denný prehľad údajov zo senzora
  Na základe kontinuálneho monitorovania glukózy s možným rozsahom až sedem dní. Keď si vyberiete sedem dní, pre ktoré chcete zobraziť údaje zo senzora glukózy, v správe budú prehľady pre jednotlivé dni preložené cez seba, aby umožnili lepšie porovnanie.
 • Prehľad údajov zo senzora podľa jedla
  Obsahuje informácie o jedle zaznamenané v protokole softvéru CareLink Personal a údaje z funkcie Bolus Wizard. 
 • Zhrnutie za deň
  Správa zameraná na jeden deň s tromi grafmi, v ktorej sú uvedené hodnoty z glukomera a senzora glukózy, použitie inzulínu, skonzumované sacharidy a cvičebné návyky.

ČO POTREBUJETE NA JEHO POUŽÍVANIE

Ak chcete začať používať softvér CareLink™ Personal, budete potrebovať: 

 • Prístup k počítaču s jedným z týchto operačných systémov:
  •    Windows® 98SE/ME, 2000, XP, Vista (32 alebo 64-bitový)
  •    Windows 7 (32 alebo 64-bitový)
  •    Windows 8
  •    Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
 • Spoľahlivé internetové pripojenie
 • Microsoftv; Internet Explorer verziu 5.5 (SP2) a vyššiu alebo Safari 4, 5 alebo 6
 • Adobev; Reader™ verziu 5.0 alebo vyššiu
 • Pripájacie zariadenie CareLink™ USB (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™) alebo glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® 640G)
 • Glukomer (s vhodným káblom, ak chcete tieto údaje preberať zo softvéru CareLink Personal samostatne. O tento kábel musíte požiadať výrobcu glukomera.)

AKO SA ZAREGISTROVAŤ

 1. Zaregistrujte sa na webovej lokalite CareLink Personal: https://carelink.minimed.eu
 2. Ak chcete prevziať údaje do pumpy, postupujte podľa krokov uvedených na webovej lokalite.

Pamätajte aj, že zariadenie CareLink USB alebo CONTOUR PLUS LINK 2.4 sa pripája až vtedy, keď vás na to stránka vyzve.

Odteraz už budete na internetový prístup k softvéru CareLink potrebovať len zariadenie CareLink™ USB (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® Veo™) alebo glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer (ak používate inzulínovú pumpu MiniMed® 640G). Je to úplne jednoduché!

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

V spoločnosti Medtronic Diabetes nám záleží na bezpečnosti osobných údajov. Softvér CareLink Personal spĺňa tie najprísnejšie svetové nariadenia týkajúce sa osobných údajov vrátane zásad vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za prenos údajov o zdravotnom poistení (HIPAA). Systém zároveň využíva technológiu na kódovanie údajov Secure Sockets Layer (SSL), takže údaje sú počas prenosu nečitateľné.

Ukladanie údajov do softvéru CareLink Personal je často bezpečnejšie, ako ich ukladať do domáceho počítača pripojeného k internetu. Využívame trojvrstvovú architektúru, ktorá údaje chráni pomocou troch samostatných brán firewall. 

 

ODKAZY

 • 1 Corriveau EA, Durso PJ, Kaufman ED, Skipper BJ, Laskaratos LA, Heintsman KB. Effect of Carelink, an Internet-based insulin pump monitoring system, on glycaemic control in rural and urban children with Type 1 diabetes mellitus. Pediatric Diabets. 2008;9(4, pt 2):360-366.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.