NAŠE PRODUKTY

Inzulínová pumpa Minimed® 640G

MÁTE PROBLÉMY S UDRŽANÍM HLADÍN GLUKÓZY POD KONTROLOU?

Keďže hladinu glukózy môže ovplyvniť veľa faktorov, napr. strava, cvičenie a miera stresu, môže sa vám hodiť inteligentný systém, ktorý vám zaručí lepšiu kontrolu.

Systém MiniMed® 640G je vybavený inovačnou technológiou, ktorá lepšie imituje spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, a vďaka tomu môžete dosiahnuť lepšiu kontrolu.

Neprehliadnite

 • Informácie o pumpe MiniMed 640G - najnovšej pumpe od spoločnosti Medtronic

Prispôsobte si inzulínovú pumpu MiniMed 640G podľa seba

Select case colour

 • Black
 • Blue
 • Fuchsia
 • Purple
 • Grey
Objednajte si silikónové puzdro

Systém MiniMed 640G v sebe spája:

 • Zdokonalenú ochranu,
 • Individuálne nastavenia,
 • Intuitívny dizajn.

MiniMed 640G systém vás dokáže usmerniť pri získavaní lepšej kontroly nad hodnotami glykémie tým, že vám poskytne zdokonalenú ochranu pred hypoglykemickými epizódami a má prispôsobené nastavenia uľahčujúce každodenné zvládanie diabetu.

Zdokonalená ochrana

Ste už unavený z nečakaných poklesov hodnôt glykémie? Máte obavy z hypoglykémie? 

Ak chcete predísť nízkym hodnotám glykémie a mať ich pod kontrolou, je dôležité poznať ich aktuálny stav a predpokladaný budúci vývoj. 

Systém MiniMed 640G je navrhnutý tak, aby prispieval k vašej ochrane a pocitu bezpečia. 

SMARTGUARD™: o krok bližšie k umelému pankreasu 

Naša exkluzívna technológia SmartGuard™ imituje niektoré funkcie zdravého pankreasu a poskytuje zvýšenú ochranu pred hypoglykémiou.4*

 • Na základe hladiny glukózy nameraných senzorom dokáže funkcia SmartGuard 30 minút vopred identifikovať, že sa blížite k príliš nízkym hodnotám glukózy a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu.**
 • Keď hladina glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, funkcia SmartGuard automaticky obnoví dávkovanie inzulínu***.
 • Má k dispozícii možnosť nastavenia viacerých hodnôt pre nízku hladinu glukózy v priebehu dňa, aby vám zaručil zvýšenú ochranu v najpotrebnejších časoch.

 

 Dynamické pozastavenie dávkovania inzulínu pomocou funkcie prerušenia výrazne znižuje počet hypoglykemických udalostí.4

93 % pacientov, ktorí na svojej pumpe využili túto funkciu, sa pri regulácii diabetu cítili bezpečnejšie.5

Pozrite si toto video a získajte viac informácií o exkluzívnej technológii SmartGuard, ktorá poskytuje zdokonalenú ochranu.

 

INTELIGENTNÉ VLASTNOSTI PUMPY

Pumpa MiniMed 640G má tiež zabudované inteligentné funkcie na zvýšenie ochrany, napríklad:

 • Aktívne sledovanie inzulínu, vďaka ktorému sa na obrazovke zobrazí množstvo inzulínu stále aktívne vo vašom tele a funkcia Bolus Wizard™ ho zohľadní pri svojom výpočte
 • Indikátor priebehu bolusu, pomocou ktorého môžete sledovať množstvo podaného bolusového inzulínu; a zastavenie bolusu, ktoré vám umožní bolus kedykoľvek zastaviť
 • Predpokladaný čas vybitia batérie, takže budete dopredu vedieť, kedy sa batéria vybije.

INIVIDUÁLNE NASTAVENIA

Diabetes je už sám o sebe komplikovaný, preto si vyžaduje jednoduchý systém.

Pravidelná kontrola hladín glukózy. Výpočet dávok inzulínu. Zaznamenanie výsledkov. Aby ste si udržali kontrolu nad každodennými hodnotami glykémie, treba myslieť na množstvo faktorov. Systém MiniMed 640G vám to môže uľahčiť.

Prispôsobená vašim potrebám

Inzulínová pumpa MiniMed 640G je vytvorená tak, aby spĺňala vaše každodenné potreby a robila život jednoduchším vďaka: 
 
 • Prispôsobeným nastaveniam bazálnych dávok a bolusov podľa vašich potrieb počas dňa a noci
 • Naprogramovateľným a ľahko ovládateľným pripomenutiam, aby ste nezabudli na žiadne dôležité činnosti
 • Nastaviteľným zvukovým možnostiam, aby ste mohli meniť výstrahy podľa prostredia, napr. počas spánku, v kine alebo hlučnej reštaurácii.
 
Potrebujete pomôcť s výpočtom dávok inzulínu?

Funkcia Bolus Wizard® slúži na výpočet odporúčaných dávok inzulínu****, pričom celý tento výpočet sa zobrazuje na displeji, aby ste ľahšie porozumeli celému procesu a mohli pohodlnejšie a presnejšie regulovať množstvá inzulínu.  

Jednoduchosť a diskrétnosť

Pumpa MiniMed 640G je vybavená exkluzívnym glukomerom CONTOUR® PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer, ktorý je ako jediný kompatibilný s našimi systémami a:

 • Bezdrôtovo prenáša namerané hodnoty glykémie do pumpy
 •  Umožňuje diaľkové ovládania dávkovania bolusov
 • načítava údaje z pumpy do softvéru CareLink™.

Glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 je maximálne 3 presný a ľahko sa používa.

 

S naším MiniMed príslušenstvom si môžete vašu pumpu prispôsobiť tak, ako chcete. Našu kolekciu príslušenstva nájdete tu.

INTUITÍVNY DIZAJN

S pumpou MiniMed 640G si teraz môžete: 

Water activities  Vychutnávať vodné aktivity vďaka vodotesnej koštrukcii

Easy readability  Vyskúšať dobrú čitateľnosť vo dne i v noci vďaka farebnému displeju s prispôsobiteľným osvetlením

Intuitive  Vyžívať výhody intuitívneho a jednoduchého ovládania s menším počtom stlačení tlačidla

 


ODKAZY

 • 1Porovnanie s intenzifikovaným inzulínovým režimom na základe klinickej štúdie STAR 3: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320. 
 • 2Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209. 
 • 3Kapitola 8 klinickej štúdie.  Údaje o analýze.  Bayer Healthcare, LLC. 
 • 4Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. et al. Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia. N Engl J Med. 2013; 369(3):224-232.
 • 5User Evaluations. Data on File, Medtronic MiniMed, Inc.,Northridge, CA
 • *Aby ste na inzulínovej pumpe MiniMed 640G mohli povoliť aplikáciu SmartGuard, musíte používať vysielač Guardian 2 Link so senzorom Enlite. Než pristúpite k úpravám liečby diabetu, je potrebné na overenie vykonať test pomocou lancety.
 • **Dynamická funkcia prerušenia vychádza z určitých kritérií: hodnota na senzore glukózy musí dosahovať hodnotu 3,9 mmol/l nad dolnou hranicou s predpokladom, že do 30 minút klesne na hodnotu 1,1 mmol/l nad dolnou hranicou A pumpa nesmie byť v období nečinnosti.
 • ***Dynamická funkcia obnovy vychádza z určitých kritérií: hodnota na senzore glukózy musí dosahovať hodnotu 1,1 mmol/l nad dolnou hranicou s predpokladom, že do 30 minút vystúpi na hodnotu 2,2 mmol/l nad dolnou hranicou A pumpa nesmie byť v období nečinnosti a podávanie inzulínu musí byť prerušené najmenej na 30 minút.
 • ****Pri výpočte sa zohľadňuje množstvo inzulínu, ktorý je v danej chvíli v tele, množstvo sacharidov, aktuálne a cieľové hodnoty glykémie používateľa, pomer inzulínu k sacharidom a citlivosť tela na inzulín. V prvom rade je potrebné správne nastaviť počítadlo Bolus Wizard. Na to, aby mohlo počítadlo Bolus Wizard vypočítať potrebnú dávku inzulínu pre používateľa, je potrebné zadať počet prijatých sacharidov a aktuálne hodnoty glykémie.
 • V čase výroby vodotesnoť do hĺbky 3,6 metra na obdobie 24 hodín. Presný návod na použitie nájdete v používateľskej príručke k systému MiniMed 640G.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.