NAŠE PRODUKTY

VYSIELAČ GUARDIAN 2 LINK*

Vysielač Guardian™ 2 Link je zložkou systémov CGM od spoločnosti Medtronic. Je pripojený k senzoru glukózy a bezdrôtovo odosiela údaje o glukóze do inzulínovej pumpy MiniMed® 640G. Je pomerne malý, ale má veľký význam.

Pohodlný

  • Malý a ľahký: 3,5 x 2,8 x 0,7 cm (1,4" x 1,1" x 0,3") a menej ako 7 g (1/4 unce)
  • Tvarovaný tak, aby ste ho mohli nosiť všade bez toho, aby vás ťahal alebo pichal
  • Zaberá málo miesta, 3,8 x 2,0 cm (1,5" x 0,8") – veľký asi ako poštová známka

 

Porovnanie veľkosti vysielača Guardian 2 Link s 2-eurovou mincou

Diskrétny

Vysielač Guardian™ 2 Link je veľký asi ako 2-eurová minca a jeho prevedenie je mimoriadne štíhle, takže máte pocit, že je takmer plochý a bez žiadnych výstupkov. Bezdrôtový prenos znamená, že vysielač funguje na každej časti tela a pod ľubovoľným oblečením.

 

Vodotesný

Vysielač a senzor glukózy môžete mať na tele aj pri plávaní, kúpaní sa alebo v sprche. Je možné sa s nimi ponárať do hĺbky 2,4 metra  až na 30 minút.

Až 10 hodín uchovaných údajov 

Pri strate spojenia so senzorom vysielač uloží záznamy za posledných 10 hodín, ktoré sa zobrazia pri najbližšom pripojení pumpy.

Vysielač Guardian™ 2 Link je kompatibilný len s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G.
Vysielač MiniLink™ je kompatibilný so systémom MiniMed Paradigm® Veo™.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.