NAŠE PRODUKTY

NOVÁ GENERÁCIA SENZORA ENLITE™

Nová generácia senzora Enlite™ je najnovším senzorom spoločnosti Medtronic na kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM), v ktorom sa spája zdokonalený výkon s funkciami určenými na zvýšenie pohodlia a zjednodušenie použitia. 

Neprehliadnite Prínosy novej generácie senzora Enlite pre kontinuálne monitorovanie glukózy

Nová generácia senzora Enlite

NÁŠ KOMPLETNÝ SYSTÉM NA ZLEPŠENIE OCHRANY A REGULÁCIE GLYKÉMIE1

Pri kombinácii kontinuálneho monitoringu glukózy so systémom MiniMed® 640G a novým vysielačom Guardian™ 2 Link čakajú pacientov tieto výhody:

 • Väčšia presnosť merania2
 • Inteligentná aplikácia SmartGuard™, ktorá prináša ochranu pred hypoglykémiou na základe automatického zastavenia prívodu inzulínu, ak hodnoty zaznamenané senzorom glukózy blížia k dolnej hranici (*)
 • 83 % používateľov sa vďaka systému CGM cítilo bezpečnejšie pri regulácii hornej a dolnej hranice glykémie3

 

Zdokonalené funkcie prinášajúce väčšie pohodlie a skúsenosti

 •  Menší a flexibilnejší snímač: je o 80 % menší ako predchádzajúci senzor Enlite
 • Pri strate spojenia so senzorom vysielač Guardian 2 Link uloží záznamy z posledných 10 hodín
 • Senzor Enlite novej generácie má vylepšenú lepiacu plochu, ktorá pomáha znižovať podráždenie pokožky
 • Spoľahlivejšie prepojenie senzora a vysielača, ktorým sa znižuje pravdepodobnosť výpadkov údajov. Pri strate spojenia so senzorom dokáže nový vysielač Guardian Link uložiť záznamy z posledných 10 hodín.

Jednoduché zavedenie

 • Zavedenie pomocou jediného tlačidla
 • Skrytá ihla počas zavedenia
 • Uhol zavedenia 90 stupňov

Pozrite si toto video a získajte viac informácií o zavádzaní senzora Enlite novej generácie.

CGM ZNIŽUJE HLADINY HbA1C A ZLEPŠUJE REGULÁCIU HODNÔT GLYKÉMIE

V rámci niekoľkých randomizovaných kontrolovaných skúšok 1,4,5 sa ukázalo, že CGM pomáha:

 • Znížiť hladiny HbA1C až o 1 % bez toho, aby sa zvýšila miera vážnych prípadov hypoglykémie
 • Zlepšiť reguláciu hodnôt glykémie
 • Väčšiemu počtu pacientov dosiahnuť cieľové hladiny HbA1c odporúčané združením American Diabetes Association (ADA).

Všetky tieto prínosy prispievajú k dosiahnutiu lepšej regulácie diabetu.
 

ODKAZY

-Nová generácia senzora Enlite® je určená pre deti aj dospelých a môže sa používať len v kombinácii s týmito produktmi spoločnosti Medtronic: systém MiniMed® 640G, systém MiniMed® Paradigm® Veo™, iPro™2.
-Novú generáciu senzora Enlite®nie je možné používať so systémami Medtronic CGMS Gold® a iPro™.
-Vysielač Guardian™ 2 Link je kompatibilný s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G a vysielač MiniLink™ je kompatibilný so systémom MiniMed® Paradigm® Veo™.

 • *Dynamická funkcia prerušenia vychádza z určitých kritérií: hodnota na senzore glukózy musí byť 3,9 mmol/l nad dolnou hranicou s predpokladom, že do 30 minút klesne na hodnotu 1,1 mmol/l nad dolnou hranicou A pumpa nesmie byť v období nečinnosti.
 • **Interné údaje zo záznamov; Medtronic Minimed, Inc
 • 1Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)
 • 2Nová generácia senzora Enlite so systémom MiniMed 640G dosahuje MARD 9,1% [vs. YSI v deň 3]. Cohen O et al. Accuracy of the continuous glucose sensor used with the predictive low glucose management system. Diabetes Technol Ther 2016; 18(S1): A81-A82.
 • 3Interné údaje spoločnosti Medtronic zo záznamov CER247
 • 4Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.
 • 5Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.