NAŠE PRODUKTY

KONTINUÁLNE MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGM)

Pomocou CGM môžete získať komplexný prehľad o vysokých a nízkych hodnotách, ktoré testy hladiny HbA1c a testy pomocou lancety častokrát neodhalia.

Neprehliadnite Čo je kontinuálne monitorovanie glukózy a ako vám môže pomôcť


Ak na pumpe používate funkciu CGM, zobrazujú sa hodnoty glukózy 24 hodín denne. Pri kombinácii s  vysielačom Guardian 2 Linksenzorom glukózy Enlite, sa namerané hodnoty bezdrôtovo prenášajú do pumpy MiniMed™ 640G. Hodnoty sa aktualizujú každých päť minút a zobrazujú sa farebne na displeji. Vďaka týmto pravidelným aktualizáciám získate jasnú predstavu o pohyboch hladiny vašej glukózy a môžete obmedziť množstvo testov pomocou lanciet*. Senzor glukózy stačí nabíjať raz za 6 dní.

 

VÝSLEDKY VÝSKUMOV

Inzulínová pumpa MiniMed 640G na tele dospelého človeka

Výhody CGM oproti tradičným lancetám a testom hladiny HbA1c sú veľmi dobre zdokumentované. Výskum ukázal, že: 

 • CGM dokáže zaznamenať štyrikrát viac vážnych výkyvov hladiny  glukózy ako jej samostatné monitorovanie glykémie (SMBG)1
 • CGM môže výrazne znížiť hladiny HbA1c; ukázalo sa, že v porovnaní so samotným testom pomocou lanciet môžu hladiny HbA1c klesnúť až o 1 %2
 • presnosť CGM bola preukázaná vo viacerých publikovaných štúdiách, takže umožňuje úpravy liečby na základe spoľahlivých údajov.

AKO MI TO MÔŽE POMÔCŤ?

Neoficiálne aj skutočné príbehy zo života pacientov používajúcich CGM sú dojemné a obsahujú výpovede:

 • Rodičov, ktorí si konečne môžu vydýchnuť a už nemajú pocit, že musia celú noc kontrolovať svoje dieťa
 • Športových nadšencov a študentov, ktorí sa môžu bez obáv sústrediť na súťaže alebo skúšky, 
 • Pracovne vyťažených ľudí, ktorí sa môžu venovať práci koľko len chcú a pokračovať v každodenných činnostiach s menšou dávkou stresu
 • Tehotných žien alebo žien, ktoré sa chystajú otehotnieť.

Vďaka CGM ľudia získali informácie, ku ktorým predtým nemali prístup. Od vzniku inštitúcie National Institutes for Health and Care Excellence (NICE), ktorá sa venuje usmerňovaniu liečby pomocou pumpy, sa dostupnosť CGM každým dňom zlepšuje. NICE tiež vydali príručku o kontinuálnom monitorovaní glukózy u dospelých a detí. Nezabudnite si ju pozrieť, aby ste ju mohli prediskutovať so zdravotníckymi pracovníkmi.

MOŽNOSŤ SAMOFINANCOVANIA

Boli by sme radi, keby CGM mohol využívať každý, kto to potrebuje. Pacienti, ktorí majú problém s preplatením CGM, môžu využiť možnosť samofinancovania. Pumpa MiniMed® 640G je pripravená na použitie so CGM, takže sa môžete rozhodnúť si ho zaplatiť hneď, ako dostanete pumpu, alebo môžete začať kedykoľvek neskôr. K dispozícii je viacero možností.

Potrebujete len štartovací balíček CGM s vysielačom Guardian™ 2 Link, nabíjačku Guardian 2 Link, 5 senzorov Enlite  a zavádzač Serter. Ak si chcete toto všetko objednať alebo sa informovať o cenách, stačí zavolať nášmu tímu pre zákaznícku podporu na číslo:

02/ 6820 6986
 

Na účely monitorovania budete musieť nosiť malý senzor glukózy ktorý sa zavádza pod kožu a môže tam zostať jednorazovo až 6 dní. Podobne ako pri infúznych súpravách s kanylou, senzor sa zavádza jednoducho pomocou automatického zariadenia dodávaného so systémom. Senzor je pripojený k malému a ľahkému vysielaču** ktorý bezdrôtovo odosiela údaje zo senzora do inzulínovej pumpy alebo samostatného monitora CGM prostredníctvom modernej vysokofrekvenčnej (VF) bezdrôtovej technológie.

Inzulínová pumpa alebo monitor CGM zobrazujú údaje o glukóze na obrazovke spolu s krivkou trendu vývoja údajov, aby ste mali jasný prehľad o vašich trendoch vývoja glukózy a faktoroch, ktoré ich môžu ovplyvňovať.

Okrem údajov zobrazených na displeji môžete na inzulínovej pumpe nastaviť zvukové alebo vibračné výstrahy, ktoré sa aktivujú v prípade, ak vám hrozí dosiahnutie hraničných hodnôt glukózy alebo tieto hodnoty práve dosahujete, či ste ich už dosiahli. Tieto informácie vám môžu pomôcť predchádzať hypo- a hyperglykemickým výkyvom, udržiavať hladinu glukózy v rozmedzí cieľových hodnôt, znížiť hladiny HbA1c a získať lepšiu kontrolu.

 

Odkazy

 • 1Pitzer KR, Desai S, Dunn T, et al. Detection of hypoglycemia with the GlucoWatch biographer. Diabetes Care. 2001;24(5):881-885.
 • 2Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 3Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Účelom týchto údajov je doplniť, ale nie nahradiť, informácie o hodnotách glukózy, ktoré získate pomocou bežných domácich zariadení na monitorovanie hodnôt glykémie. Pri úprave podávania inzulínu a kalibrácii senzora glukózy sa vyžaduje test pomocou lanciet. Získané hodnoty sa nevyužívajú priamo na úpravy liečby, ale skôr aby sa zistilo, kedy môže byť potrebné vykonať merania glykémie pomocou glukomera. Pri úprave liečby by sa malo vychádzať výhradne z meraní pomocou domáceho glukomera a nie z hodnôt získaných pomocou systému CGM.
 • ** Interné údaje zo záznamov; Medtronic Minimed, Inc

Vysielač Guardian™ 2 Link je kompatibilný len s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G

Vysielač Guardian™ 2 Link je kompatibilný len s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G CGM Guardian® REAL-Time

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.