NAŠE PRODUKTY

Funkcie glukomera CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer.

Nový glukomer CONTOUR®; PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer je jediným glukomerom, ktorý dokáže bezdrôtovo komunikovať s inzulínovou pumpou MiniMed 640G a zaručuje bezproblémovú integráciu. Glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 bezdrôtovo odosiela namerané hodnoty glykémie priamo do inzulínovej pumpy Medtronic MiniMed, čím vám šetrí čas aj námahu

Neprehliadnite Optimalizovaná a zjednodušená liečba pomocou pumpy – predstavujeme nový glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spoločnosti Bayer.

 • Dávkovanie bolusu jedným tlačidlom: Odošlite ručne alebo vopred nastavenú bolusovú dávku z glukomera CONTOUR PLUS LINK 2.4 do inzulínovej pumpy MiniMed 640G. 
 • Ak používate zariadenie na kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) od spoločnosti Medtronic, môžete tento systém automaticky kalibrovať. 

Optimalizovaná a zjednodušená liečba pomocou inzulínovej pumpy: Praktickejší glukomer na lepšiu reguláciu diabetu 

Výnimočná presnosť, ktorá prinesie spoľahlivé výsledky: 

 • Na zvýšenie presnosti sa využívajú testovacie prúžky CONTOUR PLUS. Viac informácií o vysoko presných  testovacích prúžkoch CONTOUR PLUS LINK nájdete na webovej lokalite Bayer Diabetes Care.
 • Bez ohľadu na technológiu kódovania je pred začiatkom testovania potrebné glukomer ručne nakódovať, aby sa zabránilo chybám spôsobeným nesprávnym kódovaním.
 • Technológia MultiPulse od spoločnosti Bayer je zárukou presnosti meraní hodnôt glykémie, dokonca aj pri nízkych hodnotách.*
 • Mnohé bežné interferujúce látky neovplyvňujú presnosť merania (presné informácie nájdete v príbalovom letáku).
 • Vďaka presným hodnotám môžete lepšie upraviť bolusové dávky inzulínu. 

 

Moderný dizajn s viacerými funkciami, ktorý umožňuje ľahšie použitie a väčšiu diskrétnosť

 • Praktické, štýlové a kompaktné s meraním hodnôt po 5 sekundách.
 • Jednoduché a pohodlné použitie.
 • Vďaka odoberaniu vzoriek metódou Second-Chance™ zistíte, kedy je potrebné použiť viac krvi v prípade, že prvá vzorka nebola dostatočná.
 • Praktické preberanie informácií o hodnotách glykémie a inzulíne do systému CareLink.

Kliknutím sem zobrazíte ukážku pre glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4 

 

Chcete získať glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4? 


Ak používate inzulínovú pumpu MiniMed 640G, automaticky k nej dostanete glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4.  Ak máte inú inzulínovú pumpu od spoločnosti Medtronic alebo systém CGM, na webovej lokalite Diabetes Care spoločnosti Bayer nájdete aj glukomer, ktorý sa dá bezdrôtovo pripojiť k inzulínovým pumpám MiniMed® Veo™. Navštívte webovú lokalitu Diabetes Care spoločnosti Bayer a prečítajte si viac informácií o tom ako získať glukomer CONTOUR PLUS LINK.

Už máte glukomer CONTOUR PLUS LINK 2.4? 


Ak už ste dostali glukomer CONTOUR PLUS LINK2.4, navštívte webovú lokalitu Diabetes Care spoločnosti Bayer a získajte viac informácií o tom, ako glukomer od spoločnosti Bayer zaregistrovať, bezplatne získať nabíjačku a ako využívať výhody dostupné len pre vlastníkov glukomera od spoločnosti Bayer.  Môžete využiť aj linku podpory pre diabetikov spoločnosti Bayer 0845 600 6030 alebo poslať e-mail na adresu diabetes@bayer.co.uk.

 

ODKAZY

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.