MiniMed insulin pump accessories

Vaša Pumpa – Váš Spôsob Vyjadrenia Sa

 

Ak chcete brožúru otvoriť, presvedčte sa, že máte na počítači nainštalovanú najnovšiu verziu programu Adobe Flash.

Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu programu Adobe Flash Player, navštívte lokalitu: http://get.adobe.com/flashplayer/

 

CESTOVANIE

Prevziať katalóg

Je príslušenstvo, o ktoré mám záujem, kompatibilné s mojou súčasnou inzulínovou pumpou?
Väčšina príslušenstva bola vytvorená tak, aby sa dala použiť pre pumpy Medtronic všetkých typov a veľkostí. Niektoré z nich sú však vyrobené špecificky pre pumpy MiniMed® 640G (s kapacitou 1,8 ml alebo 3,0 ml) alebo MiniMed Paradigm® (séria 5 alebo 7). 

Čo je tak veľká, o týchto doplnkov?
- Široká škála príslušenstva predstavuje nástroje na to, aby sa liečba pomocou pumpy stala bežnou súčasťou vášho života. 
- Vo väčšine krajín sa všetky produkty dajú zakúpiť cez internet.

 

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.