NAŠE PRODUKTY

FREKVENCIA VÝMENY INFÚZNYCH SÚPRAV A ZÁSOBNÍKOV MINIMED™

Výmena infúznych súprav MiniMedTM a zásobníkov každé 2 až 3 dni

Odporúčanie pre lepšiu glykemickú kontrolu1
Výmena súpravy po 2 až 3 dňoch
Lepšia kontrola1
PRE VÄČŠIU SLOBODU A LEPŠIE ZDRAVIE
  • Pravidelná výmena infúznej súpravy a zásobníka každé 2 až 3 dni vám poskytne lepšiu kontrolu nad hodnotami glykémie, čím sa znižuje riziko hyperglykémie.1
  • Správna frekvencia výmeny vám pomáha vyhnúť sa komplikáciám v mieste zavedenia ako je bolesť, podráždenie, podliatiny, svrbenie, opuchy, atď.2
  • Včasná výmena súpravy a zásobníka znižuje riziko zlyhania zariadenia ako je upchatie kanyly, zohnutie, zauzlenie, vytiahnutie, atď., čím sa zlepšuje vaša glykemická kontrola.2

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.