Giulia, Paolova dcéra

Giulia, ktorej diagnostikovali diabetes 1. typu vo veku 3 rokov, našla spôsob ako regulovať hladiny glukózy pomocou inzulínovej pumpy.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Giulia, Paolova dcéra

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2008

Giulia mala 3 roky, keď jej diagnostikovali diabetes 1. typu. Bolo to ako čeliť búrke na mori.  Na začiatku trpela veľkými výkyvmi glykémie. Najväčší strach sme mali z nočnej hypoglykémie. Giulia mala dve vážne nočné epizódy hypoglykémie, ktoré nás veľmi vystrašili. Jej diabetológ preto navrhol, aby sme nahradili intenzifikovaný inzulínový režim inzulínovou pumpou. Už po krátkom čase sa Giulia naučila regulovať si dávkovanie inzulínu sama. Vždy sme chceli, aby sa cítila a správala čo najviac ako ostatné deti v jej veku a inzulínová pumpa nám v tomto smere veľmi pomohla

- PAOLO

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.