George, Emmin syn

Zistite, ako sa Georgeovi podarilo pomocou inzulínovej pumpy dosiahnuť hodnoty glykémie v želanom rozsahu.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

PREHRAŤ VIDEO

George, Emmin syn

Lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2010

Georgeovi diagnostikovali diabetes 1. typu 1. augusta 2006 – na takýto deň rodič tak ľahko nezabudne. Náš svet sa obrátil hore nohami. Na injekciách náš život nabral úplne iný režim a cítili sme, že diabetes celkom ovládol naše životy. Kým bol George na intenzifikovanom inzulínovom režime, jeho hladiny cukru nikdy nedosahovali potrebné hodnoty. Ale 5 mesiacov po tom, ako začal používať inzulínovú pumpu, bol zrazu v norme a jeho hladiny HbA1c klesli na 6,8. Vďaka pumpe mám väčšiu istotu, že George sa o seba lepšie stará, a to ma ako rodiča upokojuje. Myslím si, že inzulínová pumpa je úžasná vec, vášmu dieťaťu úplne zmení život a úprimne povedané, mám pocit, že George vďaka nej opäť začal žiť.

- Emma

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.