Moje dieťa má diabetes

Mnohí rodičia, ktorých deťom bol diagnostikovaný diabetes 1. typu, si kladú otázky: „Prečo práve moje dieťa?“ „Ako môže pokračovať v normálnom živote?“ „Ako mu môžem najlepšie pomôcť?“ Na začiatku sa často zdá, že otázok je viac ako odpovedí.

Jednou z najdôležitejších vecí pre rodičov je zdravie a spokojnosť ich detí. U detí s diabetom 1. typu je cieľom liečby znížiť riziko vzniku dlhodobých komplikácií spôsobených vysokými hodnotami glykémie, predchádzať hypoglykémii a zabezpečiť normálny rast a vývoj detí po fyzickej aj psychickej stránke.
 

Prečítajte si skutočné príbehy rodičov, ktorých deti majú diabetes 1. typu a dozviete sa, ako našli spôsob na udržanie kontroly. 

 

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Moje dieťa má diabetes

Tess, lepšia kontrola vďaka pumpe od roku 2010

Keď mala Tess 15 mesiacov, našla som ju, ako pije z bazénika na dvore za domom. Bola príliš malá na to, aby mi povedala, že je smädná. Takéto správanie nás priviedlo k zisteniu, že Tess má diabetes 1. typu a začali sme jej podávať inzulín v 4 injekciách denne. Udržať toto ochorenie pod kontrolou bolo veľmi náročné, keďže  Tess mala väčšinou vysoké hodnoty glykémie, ale potom sa stávalo, že zrazu nečakane odpadla. Veľmi nám to komplikovalo život. Od jej druhých narodenín sme začali používať pumpu MiniMed Veo a odvtedy máme pocit, že sa nám naša Tess znovu vrátila. Všetkým ostatným rodičom, ktorí rozmýšľajú nad inzulínovou pumpou pre svoje dieťa odporúčam, aby tak urobili čo najskôr.

- ANNA

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.