Moje dieťa má diabetes

Komplikácie u detí

NEPREHLIADNITE Čo si treba uvedomiť pri deťoch s diabetom

Keď dieťaťu diagnostikujú diabetes 1. typu, zmení to život celej rodine. Mnohí rodičia sa strachujú, ako diabetes ovplyvní život ich dieťaťa. Ako ovplyvní jeho budúcnosť. Ako môže naďalej normálne žiť.

Bezpečnosť – hlavná úloha

Určite je pre vás dôležité, aby: 

 • osoby, s ktorými je vaše dieťa v kontakte, presne vedeli, čo robiť v prípade núdze a aby mali k dispozícii aktuálne kontaktné údaje (lekár, rodičia, opatrovníci), 
 • bola k dispozícii zodpovedná osoba, ktorá vášmu dieťaťu pomôže skontrolovať hodnoty glykémie a prípadne podať potrebný bolus (extra dávku inzulínu). 

Cieľ pri liečbe diabetu

Jednoducho povedané, cieľom je udržať hodnoty glykémie pod kontrolou, čo je kľúčom k zdravému životu a pomôže vám to znížiť riziko komplikácií v budúcnosti. Jedným zo spôsobov, ako sa uistiť, že hodnoty glykémie dieťaťa sú pod kontrolou, je udržiavať hladiny HbA1c v rozsahu cieľových hodnôt, ktoré stanovil lekár.

Spôsoby regulácie hodnôt glykémie

Aby ste mohli udržiavať hodnoty glykémie v rozsahu cieľových hodnôt a znížili tak riziko komplikácií, je potrebné podávať telu presné dávky inzulínu. Medzi rôzne spôsoby liečby patria:

 • Bežná liečba
  Aplikácia 2 až 3 injekcií denne so zmesou dlho a krátko pôsobiaceho inzulínu.
 • Intenzifikovaný inzulínový režim (MDI - Multiple Daily Injections) 
  Aplikácia 3 alebo viac injekcií rýchlo pôsobiaceho inzulínu a 1 až 2 injekcií dlho pôsobiaceho inzulínu denne.
 • Inzulínová pumpa (kontinuálne subkutánne infúzne podávanie inzulínu, CSII) 
  Pri CSII sa dávkuje rýchlo pôsobiaci inzulín 24 hodín denne, čím sa nahrádza potreba podávania viacerých injekcií denne. Dávkovanie inzulínu je naprogramované tak, že napodobňuje spôsob, akým je inzulín produkovaný pankreasom u ľudí bez diabetu, a dá sa prispôsobiť vašim telesným potrebám. Rýchlo pôsobiaci inzulín má rýchly účinok a pomáha znižovať výkyvy hodnôt glykémie v dôsledku príjmu sacharidov alebo v prípade potreby znižovať jej vysoké hodnoty.

Vždy sme radi spolu chodil do prírody a športovali. Pumpa nám všetkým umožnila dosiahnuť nový stupeň slobody a pokoj mysle!

- PAOLO

ZNÍŽTE HODNOTU HBA1C A ZNÍŽITE RIZIKO KOMPLIKÁCIÍ  

HbA1c Dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.

V štúdii DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) sa potvrdilo, že znížením hladín HbA1c, hoci len o 1 %, môže klesnúť riziko vzniku mikrovaskulárnych komplikácií až o 40 %.* Hladiny HbA1c je potrebné monitorovať raz za 3 mesiace, pričom cieľom je udržať ich hodnoty nižšie ako 7 % (53 mmol/mol) alebo dosiahnuť hodnoty stanovené vaším lekárom.*

Normálne hodnoty glykémie sa pohybujú v rozpätí 4,0 až 7,8 mmol/l, pričom tieto hodnoty sa môžete pokúsiť dosiahnuť prostredníctvom samostatného monitorovania hodnôt glykémie (SMBG) pomocou osobného glukomera*

Hypoglykémia

Rodičia môžu mať obavu, aby u ich dieťaťa počas spánku nenastala hypoglykémia (nízka hodnota glykémie). Mnohí z nich počas noci opakovane kontrolujú hodnoty glykémie dieťaťa, aby sa ubezpečili, že sú v rozsahu cieľových hodnôt. 

Malé deti a batoľatá 

Malé deti potrebujú menšie dávky inzulínu. Mnohé z nich jedia malé porcie jedla, ale v častých intervaloch, a preto im treba inzulín podávať častejšie.  

Čo môžu teda urobiť rodičia, aby svojim deťom pomohli zlepšiť liečbu diabetu a udržať pod kontrolou hodnoty glykémie bez toho, aby to ovplyvnilo ich detstvo?

Odkazy

 • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.